Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,6 miljarder kronor i anslag till regional utjämning och utveckling för 2003. De största anslagen går till regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (1,2 miljarder kronor), IT-infrastruktur (450 miljoner kronor) samt transportbidrag (336 miljoner kronor). Vidare begärde riksdagen i ett uttalade till regeringen en minskning och reformering av EG:s framtida regionalpolitik. Detta med anledning av motionsförslag som de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet tillsammans ställt sig bakom.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation 2 punkt 4 i övrigt biföll kammaren utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-28
Betänkande publicerat: 2992-12-05
Trycklov: 2002-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2002/03:NU2

Alla beredningar i utskottet

2002-11-12

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,6 miljarder kronor i anslag till regional utjämning och utveckling för 2003. De största anslagen går till regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (1,2 miljarder kronor), IT-infrastruktur (450 miljoner kronor) samt transportbidrag (336 miljoner kronor). I en reservation från de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet, vilka utgör en majoritet i riksdagen, begärs en klar minskning av EG:s framtida regionalpolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-18
4

Beslut

Beslut: 2002-12-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N267 yrkandena 2, 3, 10, 14 och 20, 2002/03:N302 yrkande 22, 2002/03:N304 yrkande 1, 2002/03:N337, 2002/03:N345 yrkandena 12 och 21, 2002/03:N368 och 2002/03:N393 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c01903
fp04206
kd03003
v25005
mp17000
-0000
Totalt171140038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Myndighetsfrågor inom den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N239 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:N265 yrkande 3.

3. EG:s nuvarande struktur- och regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N231, 2002/03:N283 och 2002/03:N365.

4. EG:s framtida sammanhållningspolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 14, 2002/03:U323 yrkande 8 och 2002/03:N304 yrkande 15.

Reservation 2 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c01903
fp04206
kd03003
v25005
mp01700
-0000
Totalt155157037

Beslut: Kammaren biföll reservation 2

5. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 19 punkterna 1-5 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 20, 2002/03:N267 yrkande 22, 2002/03:N303 yrkande 2, 2002/03:N334, 2002/03:N352, 2002/03:N357 yrkande 1, 2002/03:N371 och 2002/03:N393 yrkande 9.