Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2003

Beslut

Anslag till regional utveckling (NU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 3,1 miljarder kronor i anslag till regional utveckling för 2004. De största anslagen går till regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden (1,2 miljarder kronor) och till transportbidrag (346 miljoner kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på alla motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-12-05
Trycklov: 2003-12-02
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:NU2

Anslag till regional utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 3,1 miljarder kronor i anslag till regional utveckling för 2004. De största anslagen går till regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden (1,2 miljarder kronor) och till transportbidrag (346 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-10
4

Beslut

Beslut: 2003-12-10
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N210, 2003/04:N255 yrkande 1, 2003/04:N271, 2003/04:N278, 2003/04:N322, 2003/04:N328 yrkandena 2, 4, 6, 9, 12 och 25, 2003/04:N330 yrkandena 5, 6 och 8, 2003/04:N336 yrkande 4, 2003/04:N338 yrkande 1, 2003/04:N344 yrkande 1, 2003/04:N345 yrkande 1, 2003/04:N362, 2003/04:N378 och 2003/04:A341 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04807
c01903
fp04305
kd03003
v24006
mp13004
-0000
Totalt170140039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Glesbygdsombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N288 yrkande 6.

3. EG:s nuvarande struktur- och regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N246 och 2003/04:N385.

4. EG:s framtida sammanhållningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N328 yrkande 3.

Reservation 2 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m47107
c01903
fp43005
kd03003
v24006
mp13004
-0000
Totalt26150038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ansvar för företagsstöd inom den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N215 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N328 yrkande 1 och 2003/04:N335 yrkande 8.

Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48007
c01903
fp43005
kd03003
v24006
mp13004
-0000
Totalt26249038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 19 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 25 i denna del, 2003/04:N236, 2003/04:N267 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N289 yrkande 1, 2003/04:N345 yrkande 7, 2003/04:N370, 2003/04:N389 yrkande 1 och 2003/04:N409.