Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag till regional utveckling (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag till regional utveckling för 2005. De största anslagen går till Europeiska regionala utvecklingsfonden (1,6 miljarder kronor), allmänna regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), och till transportbidrag (356 miljoner kronor). Riksdagen godkände även att två anslag också ska kunna användas för att finansiera särskilda riskkapitalinsatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositionen, avslag motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-26
Justering: 2004-11-16
Betänkande publicerat: 2004-11-30
Trycklov: 2004-11-24
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:NU2

Anslag till regional utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag till regional utveckling för 2005. De största anslagen går till Europeiska regionala utvecklingsfonden (1,6 miljarder kronor), allmänna regionalpolitiska åtgärder (1,5 miljarder kronor), och till transportbidrag (356 miljoner kronor). Riksdagen föreslås även godkänna att två anslag också ska kunna användas för att finansiera särskilda riskkapitalinsatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-02
4

Beslut

Beslut: 2004-12-08
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N224, 2004/05:N254 yrkandena 1, 2, 6, 19, 20 och 26, 2004/05:N255 yrkande 2, 2004/05:N257 yrkandena 1, 6 och 7, 2004/05:N267, 2004/05:N332, 2004/05:N346 yrkande 1, 2004/05:N374 yrkande 4, 2004/05:N386, 2004/05:N398 yrkandena 1, 11, 13 och 14, 2004/05:N399 yrkande 1, 2004/05:N403 yrkande 1, 2004/05:N407 yrkandena 7 och 9 samt 2004/05:N409 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp23907
kd02607
v25005
mp15002
-0000
Totalt173133043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Myndighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N254 yrkande 23, 2004/05:N374 yrkande 3, 2004/05:N407 yrkande 13 och 2004/05:N414 yrkande 6.

Reservation 2 (m, fp)
Reservation 3 (kd)

3. Utlokaliseringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N207, 2004/05:N229 yrkandena 1-5, 2004/05:N231, 2004/05:N254 yrkande 25, 2004/05:N257 yrkande 2, 2004/05:N270, 2004/05:N289, 2004/05:N292, 2004/05:N301, 2004/05:N315 yrkandena 1-3, 2004/05:N323, 2004/05:N335, 2004/05:N368 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N372, 2004/05:N385, 2004/05:N401 yrkande 13 och 2004/05:N446.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m044110
c02101
fp04107
kd02706
v25005
mp15002
-0000
Totalt171133144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. EG:s nuvarande struktur- och regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N205, 2004/05:N268 och 2004/05:N369.

5. EG:s framtida sammanhållningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N263 och 2004/05:N403 yrkande 22.

6. Bemyndigandesystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N346 yrkande 9 och 2004/05:N358 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (c, fp, kd)

7. Aviserade förändringar angående företagsstöden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N357 och 2004/05:N417.

Reservation 6 (c, kd)
Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m43039
c02101
fp00417
kd02706
v23025
mp14012
-0000
Totalt210484744

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Persontransportstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N254 yrkande 11.

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c02101
fp04107
kd02706
v23016
mp15002
-0000
Totalt21689143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Växelkurs för strukturfondsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N311 och 2004/05:N371 yrkandena 1 och 2.

10. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 19 punkterna 1-4 och avslår motionerna 2004/05:N217 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N253, 2004/05:N254 yrkande 28, 2004/05:N255 yrkande 1, 2004/05:N269, 2004/05:N303, 2004/05:N374 yrkandena 1, 2 och 5, 2004/05:N384 och 2004/05:N399 yrkande 5.