Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslagen på 1 578 miljoner kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för år 2000. De största anslagen är Riksgäldskontoret (425 miljoner kronor), Statistiska centralbyrån (385 miljoner kronor), Riksrevisionsverket (156 miljoner kronor) och Finansinspektionen (130 miljoner kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-23
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU2

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslagen på 1 578 miljoner kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för år 2000. De största anslagen är Riksgäldskontoret (425 miljoner kronor), Statistiska centralbyrån (385 miljoner kronor), Riksrevisionsverket (156 miljoner kronor) och Finansinspektionen (130 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut