Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2019/20:FiU2

Planerat beslutsdatum: 18 december 2019

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat