Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 3,77 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård för 2004. Den totala resursförstärkningen till miljö- och naturvård blir cirka 400 miljoner kronor år 2004, cirka 320 miljoner kronor år 2005 och cirka 350 miljoner kronor år 2006 i jämförelse med 2003 års utgiftsnivå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-21
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-12-05
Trycklov: 2003-12-03
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:MJU1

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 3,77 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård för 2004. Den totala resursförstärkningen till miljö- och naturvård blir cirka 400 miljoner kronor år 2004, cirka 320 miljoner kronor år 2005 och cirka 350 miljoner kronor år 2006 i jämförelse med 2003 års utgiftsnivå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-11
4

Beslut

Beslut: 2003-12-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 20 punkterna 1-10 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 26, 2003/04:MJ307, 2003/04:MJ334 yrkandena 6 och 17, 2003/04:MJ370 yrkande 6, 2003/04:MJ379 yrkande 2, 2003/04:MJ400 yrkandena 4, 22 i denna del och 27, 2003/04:MJ401 yrkande 18, 2003/04:MJ431 yrkande 16, 2003/04:MJ450 yrkandena 1, 2 i denna del och 3-5, 2003/04:MJ469, 2003/04:MJ472 yrkandena 7, 20 och 32, 2003/04:MJ474 yrkande 22 och 2003/04:Bo260 yrkande 4.

2. Naturvårdsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ215 yrkande 4, 2003/04:MJ404 yrkande 3 och 2003/04:MJ450 yrkande 2 i denna del.

3. Finansiering av långsiktig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ400 yrkande 22 i denna del.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c21001
fp131295
kd03003
v24006
mp14003
-0000
Totalt256312933

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag