Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,2 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2014. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Riksdagen godkände utskottets uppföljning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-05
Trycklov: 2013-12-05
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-11-12

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,2 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2014. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Utskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-12
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20.

2. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2014 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2015-2018
2. under 2014 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2015-2037
3. under 2014 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2015-2023
4. under 2014 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2015-2017
5. under 2014 för anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor 2015-2019
6. under 2014 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 52 000 000 kronor 2015 och 2016
7. under 2014 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2015-2018
8. under 2014 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 811 000 000 kronor 2015-2022
9. under 2014 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor 2015-2019
10. under 2014 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2015-2063
11. under 2014 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på 1 650 000 000 kronor 2015-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-11.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2014 anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 20 punkt 12.

c) Motioner om anslag
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ265 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:MJ420 av Cristina Husmark Pehrsson (M) i denna del,
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18,
2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (båda C),
2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 26,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 12, 36, 38 och 48,
2013/14:MJ210 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:MJ259 av Helena Leander (MP),
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2013/14:MJ327 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M),
2013/14:MJ339 av Maria Stenberg (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ348 av Isak From och Agneta Gille (båda S),
2013/14:MJ350 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2013/14:MJ383 av Cristina Husmark Pehrsson (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ399 av Isak From m.fl. (S),
2013/14:MJ401 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2013/14:MJ402 av Åsa Lindestam och Elin Lundgren (båda S),
2013/14:MJ416 av Tina Ehn och Valter Mutt (båda MP),
2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:MJ464 av Josef Fransson m.fl. (SD),
2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C),
2013/14:MJ484 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-6,
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9,
2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 7,
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1 och 17,
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 10,
2013/14:MJ517 av Helena Leander m.fl. (MP) och
2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 7.

3. Handläggningstider för miljöprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ338 av Louise Malmström (S),
2013/14:MJ354 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M) och
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 1 (S)

4. Inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ238 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:MJ385 av Henrik Ripa (M).

Reservation 2 (MP, V)

5. Miljörättvisa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ381 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt28643020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skydd av grundvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 4 (V)

7. Utfasning av miljöskadliga subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP24100
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt31019020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Förutsättningar för musselodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 22 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 6 (S, V)

9. Den spanska skogssnigeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 72.

Reservation 7 (S)