Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag på energiområdet (NU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 1 446 miljoner kronor på energiområdet för år 2000. Riksdagen beslutadeockså om ett nytt anslag för att täcka kostnaderna för skydd till småskalig elproduktion. Ersättningsnivån för småskalig elproduktion upprätthålls genom ett särskilt stöd som ska finansieras genom en avgift på 0,2 öre per kWh under år 2000. Riksdagen gav vidare regeringen möjlighet att även under år 2000 överskrida det tidigare beslutade anslaget för ersättning till Sydkraft AB i samband med avveckling av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-26
Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:NU3

Alla beredningar i utskottet

1999-10-26

Anslag på energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 1 446 miljoner kronor på energiområdet för år 2000. Riksdagen föreslås även godkänna regeringens förslag om ett nytt anslag för att täcka kostnaderna för skydd till småskalig elproduktion. Ersättningsnivån för småskalig elproduktion upprätthålls genom ett särskilt stöd som ska finansieras genom en avgift på 0,2 öre per kWh under år 2000. Riksdagen föreslås vidare ge regeringen möjlighet att även under år 2000 överskrida det tidigare beslutade anslaget för ersättning till Sydkraft AB i samband med avveckling av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-16
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut