Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2014. Pengarna går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och olika insatser för att främja produktion av förnybar energi. Riksdagen godkände även Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2014-2016 och finansiella befogenheter för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-26
Trycklov: 2013-11-26
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:NU3

Alla beredningar i utskottet

2013-10-24

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2014. Pengarna går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och olika insatser för att främja produktion av förnybar energi. Riksdagen föreslås även godkänna Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2014-2016 och finansiella befogenheter för 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-04
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N212 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:N215 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 16 och 17,
2013/14:N297 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),
2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 1,
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 5,
2013/14:N341 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2013/14:N352 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N421 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 6, 11, 15 och 20.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP00205
FP22002
C21002
SD00182
V00181
KD17002
Totalt1571025634

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. En bredare energiöverenskommelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N205 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M960011
MP20014
FP22002
C21002
SD20000
V01801
KD17002
Totalt196120132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 25,
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 14,
2013/14:N254 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3 samt
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 19.

Reservation 7 (S, MP, V)

4. Kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N205 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2013/14:N281 av Patrick Reslow (M),
2013/14:N313 av Jenny Petersson m.fl. (M),
2013/14:N319 av Katarina Brännström (M),
2013/14:N320 av Anton Abele (M),
2013/14:N324 av Staffan Anger (M),
2013/14:N325 av Staffan Anger och Ulf Berg (båda M),
2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:N339 av Anna Hagwall (SD),
2013/14:N385 av Edward Riedl (M) och
2013/14:N430 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (S)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP00205
FP22002
C21002
SD00200
V00181
KD17002
Totalt1571025832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

6. Vissa övriga frågor om Svenska kraftnät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 9 och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 40.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

7. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 160 000 000 kronor under 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 000 kronor under 2015-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

f) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kronor under 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 6.

g) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor under 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

h) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

i) Uttag av elberedskapsavgift
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 8.

j) Anslag inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 21 Energi enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 punkt 12.

k) Motioner om anslagen
Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6,
2013/14:N235 av Pia Nilsson (S),
2013/14:N254 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:N307 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S),
2013/14:N321 av Josef Fransson (SD) yrkande 1,
2013/14:N359 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:N387 av Anna Hagwall m.fl. (SD),
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 18,
2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2013/14:N432 av Lise Nordin m.fl. (MP).