Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets bet 2015/16:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2015

Beslut

Pengar till energiområdet (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet energi för 2016. Sammanlagt går 2,8 miljarder kronor till detta område. Nästan hälften av pengarna (1,35 miljarder) föreslås gå till energiforskning. Resten går bland annat till satsningar på förnybar elproduktion, energiteknik och ökad energieffektivisering.

Riksdagen sa också ja till de två förslag som gäller Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2016 och investeringsplan för perioden 2016-2018.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 1
bet 2015/16:NU3

Pengar till energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet energi för 2016. Sammanlagt går 2,8 miljarder kronor till detta område. Nästan hälften av pengarna (1,35 miljarder) föreslås gå till energiforskning. Resten går bland annat till satsningar på förnybar elproduktion, energiteknik och ökad energieffektivisering.

Näringsutskottet säger också ja till de två förslag som gäller Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2016 och investeringsplan för perioden 2016-2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 21

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 21 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 20 och 35,

2015/16:3234 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2444 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 1, 14 och 28,

2015/16:3154 av Rickard Nordin m.fl. (C) och

2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. (FP) yrkande 1 och

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 21 punkt 12.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor under perioden 2017-2019,
2. under 2016 för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2017 och 2018,
3. under 2016 för anslaget 1:4 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under perioden 2017-2020,
4. under 2016 för anslaget 1:6 Planeringsstöd för vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2017 och 2018,
5. under 2016 för anslaget 1:8 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2017 och 2018,
6. under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden  medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 2017 och 2018,
7
. under 2016 för anslaget 1:10 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2017 och 2018,
8. under 2016 för anslaget 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor under perioden 2017-2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 21 punkterna 1, 3, 6, 8, 2, 4, 5 och 9 samt avslår motion

2015/16:3202 av Maria Weimer m.fl. (FP) yrkandena 2-4.

c) Godkännande av en investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2016-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

d) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 72 12
SD 0 38 0 10
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 18 0 0 3
L 0 0 13 6
KD 0 0 12 4
- 0 0 0 1
Totalt 132 38 113 66