Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets bet 2019/20:NU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 december 2019

Nästa händelse: Justering 3 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-06
bet 2019/20:NU3
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11