Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2003

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 28,5 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2004. Största delen, 24 miljarder kronor, går till underhåll och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket ökar därmed med 1,5 miljarder kronor jämfört med år 2003. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor. Ett nytt anslag får 192 miljoner kronor till ett nytt gemensamt system för radiokommunikation för polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård med flera. Riksdagen godkände också en investeringsplan för det nya radiokommunikationssystemet på drygt 2 miljarder kronor för perioden 2004-2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

117 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-11
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-11-27
Trycklov: 2003-11-26
Reservationer 31
Betänkande 2003/04:TU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-11, 2003-10-30, 2003-10-28, 2003-10-21, 2003-10-16

Anslag till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 28,5 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2004. Största delen, 24 miljarder kronor, går till underhåll och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket ökar därmed med 1,5 miljarder kronor jämfört med år 2003. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor. Ett nytt anslag får 192 miljoner kronor till ett nytt gemensamt system för radiokommunikation för polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård med flera. Utskottet föreslår att riksdagen också godkänner en investeringsplan för det nya radiokommunikationssystemet på drygt 2 miljarder kronor för perioden 2004-2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-03
4

Beslut

Beslut: 2003-12-04
52 förslagspunkter, 43 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatfrågor för Politikområde Transportpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T530 yrkandena 1 och 2, båda i denna del, 2003/04:T562 yrkande 1 och 2003/04:T564 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04708
c00184
fp00417
kd26007
v24006
mp13004
-0000
Totalt192475951

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ekonomiska förpliktelser avseende väghållning och statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 3.

3. Tomgångskörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T259 yrkandena 1 och 2.

4. Miljövänlig bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T563 yrkande 4.

5. Samåkning med bil m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T266 och 2003/04:T309.

6. Alternativa drivmedel och miljövänliga fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T497, 2003/04:T281 yrkande 1, 2003/04:T484, 2003/04:T490 yrkandena 1-3 och 2003/04:T564 yrkande 24.

7. Vägsalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T317 yrkandena 1-3 och 2003/04:T475.

8. Vägvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T237, 2002/03:T267, 2002/03:T445 yrkandena 1-3, 2003/04:T218, 2003/04:T220 och 2003/04:T505.

9. Enskilda vägar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T206 yrkande 3, 2003/04:T221, 2003/04:T225 yrkande 3, 2003/04:T252, 2003/04:T300, 2003/04:T316, 2003/04:T416, 2003/04:T427, 2003/04:T482 yrkandena 2 och 3, båda i denna del, 2003/04:T501, 2003/04:T523, 2003/04:T524, 2003/04:T530 yrkande 3, 2003/04:T560 yrkande 6, 2003/04:T562 yrkande 12, 2003/04:T564 yrkandena 16 och 17, 2003/04:MJ406 yrkande 3 och 2003/04:N344 yrkande 6.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04708
c01804
fp04107
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Överlastavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T408.

11. Öresundsförbindelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T233, 2003/04:T275, 2003/04:T447 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T449 och 2003/04:T512.

12. Låneram för Botniabanan AB m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkterna 6 och 8.

13. Ekonomiska förpliktelser för Banverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 7.

14. Finansiella befogenheter för affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 9.

15. Banverkets produktionsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T530 yrkande 8.

Reservation 5 (m)

16. Ekonomiska mål och investeringsplan m.m. för Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkterna 10-12, alla i denna del, och avslår motion 2003/04:T208.

17. Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 13 i denna del och avslår motion 2003/04:T530 yrkande 18.

Reservation 6 (m)

18. Sjöfartsstöd och internationell sjöfartspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T429, 2003/04:T493, 2003/04:T530 yrkande 13, 2003/04:T562 yrkande 16 och 2003/04:MJ408 yrkande 5.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)

19. Handelssjöfartens kostnadsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T285, 2003/04:T299, 2003/04:T322 yrkandena 1-4, 2003/04:T366, 2003/04:T377, 2003/04:T441 yrkandena 2, 4 och 5, 2003/04:T453 yrkande 4, 2003/04:T530 yrkandena 16 och 17 och 2003/04:T544.

Reservation 9 (m, fp)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m00478
c18004
fp00417
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt184268851

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Vänersjöfart samt övrig insjö- och kustsjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T343 yrkandena 1-4, 2003/04:T397, 2003/04:T436, 2003/04:T441 yrkande 6 i denna del, 2003/04:T495, 2003/04:T562 yrkande 4 och 2003/04:T564 yrkande 42.

Reservation 11 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c11704
fp04017
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt21483151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Konkurrenssituationen i hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T530 yrkande 14 och 2003/04:T562 yrkande 17.

Reservation 12 (m, fp)

22. Fritidsbåtsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T340, 2003/04:T467 yrkande 1 och 2003/04:T511.

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c18004
fp41007
kd26007
v02406
mp12104
-0000
Totalt27325051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Karensdag för personal i inrikes sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T386.

24. Ekonomiska mål och finansiella befogenheter för Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkterna 14 och 15.

25. Luftfartsverkets investeringsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 16.

26. Delning av Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 17 och avslår motion 2003/04:T530 yrkande 22.

Reservation 14 (m)

27. Privatisering av flygplatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T211, 2003/04:T310 yrkande 5, 2003/04:T453 yrkande 6 i denna del, 2003/04:T530 yrkande 20, 2003/04:T562 yrkande 22 och 2003/04:T564 yrkande 38.

Reservation 15 (m, fp)
Reservation 16 (c)

28. Avreglering och konkurrens inom luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T530 yrkande 19 och 2003/04:T562 yrkande 19.

Reservation 17 (m, fp)

29. Slottidssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T213 och 2003/04:T562 yrkande 20.

Reservation 18 (m, fp)

30. Statens ägande i SAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T560 yrkande 13 och 2003/04:T564 yrkande 39.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

31. Flygplatsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T555.

Reservation 20 (v)

32. Flygplatskapacitet i Stockholmsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T215, 2003/04:T235, 2003/04:T297 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T333, 2003/04:T461 yrkande 5, 2003/04:T530 yrkande 21, 2003/04:T531, 2003/04:T556, 2003/04:T560 yrkande 14, 2003/04:T564 yrkande 37 och 2003/04:N341 yrkande 4.

Reservation 21 (m, fp)
Reservation 22 (c, v, mp)
Reservation 23 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210815
m04708
c00184
fp04107
kd10257
v100146
mp00134
-0000
Totalt132887851

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub397 yrkande 6 i denna del, 2003/04:T253, 2003/04:T455, 2003/04:T562 yrkande 21 och 2003/04:T564 yrkande 36.

Reservation 24 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m46018
c01804
fp04107
kd26007
v24006
mp13004
-0000
Totalt23859151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Säkerhet under flyguppvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T402.

35. Övergripande frågor och riktlinjer om kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N347 yrkande 4, 2003/04:T391, 2003/04:T425, 2003/04:T438, 2003/04:T483, 2003/04:T499, 2003/04:T543 yrkande 1 och 2003/04:T564 yrkandena 32-34.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (c)

36. Kollektivtrafik i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T407 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T482 yrkande 1, 2003/04:T549 yrkandena 13 och 14 och 2003/04:T564 yrkande 35.

Reservation 27 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c01804
fp40107
kd26007
v24006
mp13004
-0000
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Flygtrafik till Norrland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub397 yrkande 6 i denna del och 2003/04:T260 yrkandena 1 och 2.

38. Färjetrafik till Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T224 och 2003/04:T392 yrkande 1.

39. Färdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So642 yrkandena 12-14, 2003/04:T313 yrkande 2, 2003/04:T321, 2003/04:T365, 2003/04:T404, 2003/04:T492 och 2003/04:T559.

40. Ekonomiska förpliktelser för trafikupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 18.

41. Statens haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 19.

42. Mål- och resultatfrågor för politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

43. Omdisponering av medel inom IT-infrastruktursatsningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkterna 1-23, alla i denna del.

44. Ekonomiska förpliktelser för upphandling av samhällsåtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 20.

45. Investeringsplan för gemensamt radiokommunikationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 21 i denna del och avslår motion 2003/04:Fö268 yrkandena 6 och 7.

Reservation 28 (m, fp, kd)

46. Ekonomiska förpliktelser för gemensamt radiokommunikationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkt 22.

47. Utbyggnad av mobil telefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T243, 2003/04:T249, 2003/04:T283, 2003/04:T291, 2003/04:T307, 2003/04:T456, 2003/04:N328 yrkandena 15 och 23 och 2003/04:Bo262 yrkande 9.

48. Enhetliga nummerområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T210, 2003/04:T387 och 2003/04:T423.

49. Taxesättning för telefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T549 yrkande 11.

50. Uppdelning och försäljning av Posten AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T288 yrkande 1 i denna del.

Reservation 29 (m)

51. Postservice och grundläggande kassaservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T251, 2003/04:T271, 2003/04:T288 yrkande 2, 2003/04:T372, 2003/04:T497 yrkandena 1-4, 2003/04:T549 yrkande 12, 2003/04:T558, 2003/04:T562 yrkande 23 och 2003/04:N289 yrkande 3.

Reservation 30 (fp)
Reservation 31 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c18004
fp20397
kd26007
v02406
mp10124
-0000
Totalt232254151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

52. Anslag m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 22 punkterna 1, 2, 4, 5 och 23 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 27, 2003/04:T510, 2003/04:T532 yrkandena 1-8, 2003/04:T560 yrkande 18 och 2003/04:T562 yrkande 28.