Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2004

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 31,6 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2005. Största delen, 28 miljarder kronor, går till underhåll av och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket höjs därmed med 2,7 miljarder kronor jämfört med år 2004. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

130 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-24
Trycklov: 2004-11-24
Reservationer 4
Betänkande 2004/05:TU1

Alla beredningar i utskottet

2004-11-09, 2004-10-26, 2004-10-21

Anslag till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 31,6 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2005. Största delen, 28 miljarder kronor, går till underhåll av och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket höjs därmed med 2,7 miljarder kronor jämfört med år 2004. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-02
4

Beslut

Beslut: 2004-12-02
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 1,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 6.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m044011
c18004
fp013710
kd002211
v21009
mp10007
-0000
Totalt171455974

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ekonomiska förpliktelser avseende väghållning och statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 3.

3. Ekonomiska förpliktelser för Banverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 7.

4. Ekonomiska förpliktelser för Botniabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 8.

5. Ekonomiska mål och finansiella befogenheter för affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 9.

6. Ekonomiska mål m.m., finansiella befogenheter och investeringsplan för Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkterna 10-12 och avslår motionerna 2004/05:T280, 2004/05:T298 yrkande 10 i denna del, 2004/05:T361, 2004/05:T407 och 2004/05:T444 yrkande 1.

7. Handelsfloittans kultur- och fritidsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 13.

8. Ekonomiska mål m.m., finansiella befogenheter och investeringsplan för Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkterna 14-16.

9. Avgifter för Luftfartsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 17.

10. Interregional och kollektiv persontrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 18.

11. Särskilda infrastrukturårgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T203 av Tobias Billström (m),
2004/05:T204 av Tobias Billström (m),
2004/05:T206 av Lars-Ivar Ericson (c),
2004/05:T209 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (båda m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T210 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (båda m),
2004/05:T211 av Ulf Sjösten (m),
2004/05:T219 av Rolf Gunnarsson (m),
2004/05:T220 av Rolf Gunnarsson (m),
2004/05:T225 av Annelie Enochson (kd),
2004/05:T227 av Torsten Lindström (kd),
2004/05:T229 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2004/05:T233 av Agneta Ringman (s),
2004/05:T234 av Sofia Larsen (c),
2004/05:T242 av Yvonne Ångström (fp),
2004/05:T255 av Peter Danielsson (m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T257 av Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson (båda m),
2004/05:T260 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T269 av Kent Olsson (m),
2004/05:T270 av Kent Olsson (m),
2004/05:T271 av Christer Adelsbo m.fl. (s),
2004/05:T273 av Carina Hägg m.fl. (s),
2004/05:T283 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (båda m),
2004/05:T286 av Erling Wälivaara (kd),
2004/05:T287 av Erling Wälivaara (kd),
2004/05:T288 av Nils Fredrik Aurelius (m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T291 av Stefan Hagfeldt och Anna Lindgren (båda m),
2004/05:T295 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m, fp, kd, c),
2004/05:T298 av Torsten Lindström (kd) yrkandena 1-6,
2004/05:T300 av Margareta Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 1-3,
2004/05:T304 av Lennart Kollmats och Jan Ertsborn (båda fp),
2004/05:T309 av Kent Olsson m.fl. (m),
2004/05:T311 av Peter Danielsson (m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T312 av Anita Jönsson m.fl. (s),
2004/05:T313 av Christin Hagberg m.fl. (s),
2004/05:T316 av Cecilia Widegren (m) yrkandena 1-3,
2004/05:T317 av Jeppe Johnsson m.fl. (m) yrkandena 1-3,
2004/05:T319 av Anna Lindgren m.fl. (m),
2004/05:T321 av Peter Danielsson m.fl. (m) yrkandena 1-3, 5 och 7,
2004/05:T322 av Kenneth Lantz (kd) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T323 av Lars Lindén m.fl. (kd, m, fp, c),
2004/05:T324 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c) yrkandena 1-3,
2004/05:T325 av Agne Hansson (c) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T328 av Göte Wahlström och Margareta Sandgren (båda s),
2004/05:T332 av Rigmor Stenmark och Sven Bergström (båda c),
2004/05:T334 av Åsa Torstensson och Lars Tysklind (c, fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T335 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkandena 1-3,
2004/05:T337 av Håkan Larsson och Viviann Gerdin (båda c),
2004/05:T338 av Håkan Larsson (c) yrkande 2,
2004/05:T339 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 1-3 och 5,
2004/05:T346 av Jörgen Johansson och Kenneth Johansson (båda c),
2004/05:T348 av Kerstin Andersson m.fl. (s),
2004/05:T352 av Mikael Oscarsson (kd) yrkandena 1-3,
2004/05:T353 av Bengt-Anders Johansson och Magdalena Andersson (båda m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T354 av Bengt-Anders Johansson och Magdalena Andersson (båda m),
2004/05:T355 av Bengt-Anders Johansson och Magdalena Andersson (båda m),
2004/05:T357 av Eskil Erlandsson (c),
2004/05:T362 av Christer Nylander m.fl. (fp, m, kd, c),
2004/05:T365 av Sven Gunnar Persson (kd),
2004/05:T366 av Else-Marie Lindgren (kd),
2004/05:T367 av Sven Brus och Yvonne Andersson (båda kd),
2004/05:T370 av Inger Lundberg m.fl. (s),
2004/05:T371 av Sonia Karlsson (s),
2004/05:T373 av Anders Bengtsson m.fl. (s),
2004/05:T376 av Johan Pehrson (fp),
2004/05:T381 av Sofia Larsen (c),
2004/05:T382 av Sofia Larsen (c),
2004/05:T383 av Gunnar Andrén (fp),
2004/05:T384 av Susanne Eberstein och Göran Norlander (båda s),
2004/05:T386 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2004/05:T387 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein (båda s),
2004/05:T394 av Claes Västerteg m.fl. (c) yrkandena 2 och 3,
2004/05:T405 av Lars Gustafsson (kd),
2004/05:T409 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s),
2004/05:T411 av Sonia Karlsson och Berndt Sköldestig (båda s),
2004/05:T417 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 1-4,
2004/05:T424 av Ingemar Vänerlöv (kd),
2004/05:T425 av Ingemar Vänerlöv (kd),
2004/05:T426 av Helena Bargholtz (fp) yrkande 2,
2004/05:T427 av Martin Andreasson och Nina Lundström (båda fp),
2004/05:T432 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s),
2004/05:T433 av Alf Eriksson och Arne Kjörnsberg (båda s) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T441 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (båda c),
2004/05:T445 av Jörgen Johansson (c) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T448 av Ingemar Vänerlöv och Else-Marie Lindgren (båda kd),
2004/05:T449 av Carina Ohlsson (s),
2004/05:T454 av Sverker Thorén och Agne Hansson (fp, c) yrkandena 1-4,
2004/05:T456 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 10,
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkandena 7 och 8,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkandena 1, 15-17, 22 och 23,
2004/05:T469 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s),
2004/05:T471 av Heli Berg (fp) yrkandena 1-3,
2004/05:T473 av Torkild Strandberg (fp),
2004/05:T474 av Christer Nylander m.fl. (fp) yrkandena 1-6,
2004/05:T475 av Marie Wahlgren och Ulf Nilsson (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T477 av Catherine Persson m.fl. (s),
2004/05:T478 av Rune Berglund och Marie Nordén (båda s),
2004/05:T480 av Berndt Sköldestig och Reynoldh Furustrand (båda s),
2004/05:T486 av Johan Pehrson (fp),
2004/05:T491 av Tommy Ternemar m.fl. (s),
2004/05:T499 av Cinnika Beiming och Tommy Waidelich (båda s),
2004/05:T500 av Christina Axelsson m.fl. (s),
2004/05:T505 av Kenth Högström m.fl. (s),
2004/05:T513 av Åsa Lindestam (s),
2004/05:T514 av Lars Tysklind och Åsa Torstensson (fp, c) yrkande 1,
2004/05:T515 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp) yrkande 1,
2004/05:T516 av Christer Winbäck och Marita Aronson (båda fp) yrkandena 2-14,
2004/05:T517 av Anne-Marie Ekström (fp),
2004/05:MJ437 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 9,
2004/05:N238 av Chatrine Pålsson (kd) yrkande 5,
2004/05:N239 av Stefan Attefall m.fl. (kd) yrkandena 10-12,
2004/05:N241 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkande 6,
2004/05:N257 av Håkan Larsson m.fl. (c) yrkande 3,
2004/05:N349 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 4,
2004/05:N401 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 1,
2004/05:N403 av Christer Nylander m.fl. (fp, kd, m, c) yrkandena 7-11,
2004/05:N404 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s) yrkande 6,
2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkandena 15-21 och
2004/05:N414 av Runar Patriksson och Anita Brodén (båda fp) yrkandena 3 och 4.

12. Europavägsklassning av riksväg 45

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T231, 2004/05:T350 yrkandena 1-3, 2004/05:T420, 2004/05:T468 yrkande 18 i denna del, 2004/05:T510, 2004/05:T516 yrkande 1 i denna del och 2004/05:N414 yrkande 14 i denna del.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m044011
c01804
fp03909
kd022011
v200010
mp10007
-0000
Totalt152123074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Målet för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 19.

14. Omdisponering av medel inom IT-infrastruktursatsningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:T358 yrkande 1.

15. Ekonomiska förpliktelser för ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkt 20.

16. Anslag m.m., inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 22 punkterna 1, 2, 4-6 och 21 samt avslår motionerna
2004/05:T437 av Elizabeth Nyström m.fl. (m),
2004/05:T446 av Sven Bergström m.fl. (c),
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 6 och 21 samt
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 36.