Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2019

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-26
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-09
bet 2019/20:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2019-11-26, 2019-11-12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-11
Debatt i kammaren: 2019-12-12
4

Beslut

Beslut: 2019-12-12