Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till näringsliv (NU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 2 983 miljoner kronor till näringsliv för år 2000. De största anslagen är teknisk forskning och utveckling (689 miljoner kronor), rymdverksamhet (534 miljoner kronor), Närings- och teknikutvecklingsverket (223 miljoner kronor) och småföretagsutveckling (189 miljoner kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-28
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:NU1

Anslag till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 2 983 miljoner kronor till näringsliv för år 2000. De största anslagen är teknisk forskning och utveckling (689 miljoner kronor), rymdverksamhet (534 miljoner kronor), Närings- och teknikutvecklingsverket (223 miljoner kronor) och småföretagsutveckling (189 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-16
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut