Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2003

Beslut

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet för 2004. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 111 miljoner kronor), rymdverksamhet (542 miljoner kronor), näringslivsutveckling (250 miljoner kronor) och exportfrämjande verksamhet (224 miljoner kronor). Regeringen har rapporterat till riksdagen om sitt regelförenklingsarbete och sin handlingsplan för att minska den administrativa bördan för företag. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2003/04:8 läggs till handlingarna. Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-13
Justering: 2003-11-27
Betänkande publicerat: 2003-12-11
Trycklov: 2003-12-09
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:NU1

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet för 2004. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 111 miljoner kronor), rymdverksamhet (542 miljoner kronor), näringslivsutveckling (250 miljoner kronor) och exportfrämjande verksamhet (224 miljoner kronor). Regeringen har rapporterat till riksdagen om sitt regelförenklingsarbete och sin handlingsplan för att minska den administrativa bördan för företag. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-17
4

Beslut

Beslut: 2003-12-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf326 yrkande 2, 2003/04:N211 yrkande 1, 2003/04:N291 yrkandena 3 och 6, 2003/04:N329 yrkande 1, 2003/04:N346 yrkande 1, 2003/04:N388, 2003/04:N412 yrkandena 1-3 och 29 och 2003/04:A305 yrkande 5.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m24409
c01804
fp037011
kd02904
v24006
mp13004
-0000
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 32, 2003/04:Kr254 yrkande 4, 2003/04:N4 yrkandena 1-7, 2003/04:N209, 2003/04:N227 yrkandena 1-3, 2003/04:N228 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N240 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N248 yrkandena 1 och 4-7, 2003/04:N291 yrkande 1, 2003/04:N329 yrkandena 17, 18 och 20, 2003/04:N336 yrkande 1, 2003/04:N346 yrkande 2, 2003/04:N347 yrkande 7, 2003/04:N348 yrkande 1, 2003/04:N411 yrkande 1, 2003/04:N412 yrkande 9 och 2003/04:A305 yrkande 7 och lägger skrivelse 2003/04:8 till handlingarna.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04609
c01705
fp037011
kd02904
v25005
mp14003
-0000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 24 punkt 1.

4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 24 punkterna 2-8 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 25 i denna del, 2003/04:L353 yrkande 6, 2003/04:MJ473 yrkande 7, 2003/04:N205, 2003/04:N211 yrkande 2, 2003/04:N212, 2003/04:N230, 2003/04:N347 yrkande 2, 2003/04:N369, 2003/04:N381, 2003/04:N389 yrkandena 8-15, 2003/04:N411 yrkandena 3-8 och 2003/04:N412 yrkande 30.

5. Patent- och registreringsverkets publiceringskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N232 och 2003/04:N354 yrkandena 1-3.