Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 1996

Beslut

Bidrag till kommuner och landsting (FiU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:FiU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-20
4

Beslut

Beslut: 1996-12-20

Protokoll med beslut