Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag till bidrag till kommuner för år 2000. Bidragen, som sammanlagt omfattar 97 667 miljoner kronor, omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Dessutom kan bidrag lämnas för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-23
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU3

Alla beredningar i utskottet

1999-11-23

Anslag till bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslag till bidrag till kommuner för år 2000. Bidragen, som sammanlagt omfattar 97 667 miljoner kronor, omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Dessutom kan bidrag lämnas för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut