Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets bet 2012/13:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 89 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2013. Det största anslaget är på 86 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-05
Trycklov: 2012-12-03
bet 2012/13:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 89 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2013. Det största anslaget är på 86 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-19
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Fi254 av Erik Almqvist m.fl. (SD),
2012/13:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),
2012/13:Fi307 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. (S),
2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2012/13:Fi310 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 11,
2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:Ub314 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S) yrkande 1,
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 9 och 10 samt
2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 6.