Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 81 810 miljoner kronor till statsskuldsräntor för år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-23
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU4

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 81 810 miljoner kronor till statsskuldsräntor för år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut