Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 81 810 miljoner kronor till statsskuldsräntor för år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-23
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU4

Alla beredningar i utskottet

1999-11-23

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 81 810 miljoner kronor till statsskuldsräntor för år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut