Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2003

Beslut

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 47,7 miljarder kronor i anslag till bland annat räntor på statsskulden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-20
Justering: 2003-12-02
Betänkande publicerat: 2003-12-09
Trycklov: 2003-12-09
Betänkande 2003/04:FIU4

Anslag till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 47,7 miljarder kronor i anslag till bland annat räntor på statsskulden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-18
4

Beslut

Beslut: 2003-12-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 under budgetåret 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. på det sätt som framgår av bilaga 2.

Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. på det sätt som framgår av bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 26 punkt 3 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 14 i denna del, 2003/04:Fi266, 2003/04:Fi275, 2003/04:Fi285 och 2003/04:Fi297.

2. Bemyndigande att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att, om så erfordras för att kunna fullgöra statens betalningsåtaganden under 2004, överskrida ramanslagen Räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
Riksdagen bemyndigar regeringen att, om så erfordras för att kunna fullgöra statens betalningsåtaganden under 2004, överskrida ramanslagen Räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2.