Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2013

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-26
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-10
Trycklov: 2013-12-10
Betänkande 2013/14:FiU4

Alla beredningar i utskottet

2013-11-26

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-18
4

Beslut

Beslut: 2013-12-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 26 punkt 1.