Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets bet 2015/16:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2015

Beslut

Pengar till EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att knappt 32 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2016. Finansutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonar, liksom tidigare år, att budgetpolitiken i EU ska präglas av restriktivitet och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen . Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-24
Justering: 2015-12-10
Trycklov: 2015-12-11
Reservationer 1
bet 2015/16:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2015-11-24

Pengar till EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att knappt 32 miljarder kronor ska gå till EU-avgiften för 2016. Utskottet betonar, liksom tidigare år, att budgetpolitiken i EU ska präglas av restriktivitet och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 27 punkt 2 och avslår motionerna

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13 och

2015/16:3206 av Erik Ullenhag m.fl. (FP).

Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

2. Reformering av EU-budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 111 0 0 2
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 15 3 0 1
KD 1 0 15 0
- 0 0 0 1
Totalt 232 83 15 19