Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 1996

Beslut

EG-avgift (FiU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om Sveriges avgifter till Europeiska gemenskapen för 1997 om sammanlagt 20,5 miljarder kronor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:FiU5

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-20
4

Beslut

Beslut: 1996-12-20

Protokoll med beslut