Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag på 23 083 miljoner kronor till avgiften till Europeiska gemenskapen för år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-23
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:FiU5

Anslag till avgiften till Europeiska gemenskapen (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag på 23 083 miljoner kronor till avgiften till Europeiska gemenskapen för år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-15
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut