Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2013. Finansutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-04
Trycklov: 2012-12-04
Betänkande 2012/13:FiU5

Alla beredningar i utskottet

2012-11-20

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2013. Utskottet framhåller att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-19
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för 2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 27 punkt 1.