Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2012

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Det betyder drygt 10 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-26
Reservationer 4
bet 2012/13:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Det betyder drygt 10 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-05
4

Beslut

Beslut: 2012-12-06
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag under utgiftsområdet
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:Sk381 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
2012/13:Sk384 av Thoralf Alfsson m.fl. (SD).

b) Skatteverkets verksamhet
Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk363 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M) yrkande 1.

c) Tullverkets verksamhet
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk205 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2,
2012/13:Sk256 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 6,
2012/13:Sk351 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson Gjörtler (båda M),
2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2012/13:Sk407 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S).

d) Kronofogdemyndighetens verksamhet
Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk358 av Jessika Vilhelmsson (M).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

2. Vissa frågor inom tullområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk204 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:Sk307 av Peter Jeppsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sk308 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2012/13:Ju209 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP23002
FP20004
C19004
SD00182
V13024
KD15004
PP0000
-0000
Totalt185942050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag