Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Sammanlagt går 10,7 miljarder kronor till detta område. Skatteverket får knappt 7,2 miljarder, Kronofogdemyndigheten 1,8 miljarder och Tullverket 1,7 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, UO3 punkt 1. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-19
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-10
Reservationer 2
bet 2015/16:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Sammanlagt går 10,7 miljarder kronor till detta område. Skatteverket får knappt 7,2 miljarder, Kronofogdemyndigheten 1,8 miljarder och Tullverket 1,7 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-15
Debatt i kammaren: 2015-12-16
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 3.2. Vissa frågor inom tullområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:359 av Per-Arne Håkansson (S),

2015/16:1303 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:1619 av Sten Bergheden (M),

2015/16:2325 av Pia Hallström (M),

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 10 och 11 samt

2015/16:2956 av Jan R Andersson (M).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 0 0 14 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 259 46 14 30