Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till Kronofogdemyndigheten, och Tullverket får 1,8 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-23
Reservationer 7
Betänkande 2017/18:SkU1

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till Kronofogdemyndigheten, och Tullverket får 1,8 miljarder kronor. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målet för utgiftsområde 3

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 2.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 3 punkt 1.

2. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 3. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 3 punkt 2 och avslår motionerna

2017/18:487 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-6,

2017/18:642 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-13,

2017/18:643 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-5,

2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD),

2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 13-15,

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) och

2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-3.

3. Tullverkets befogenheter och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 13,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 11 och 12,

2017/18:1040 av Erik Andersson m.fl. (M),

2017/18:1295 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M),

2017/18:1347 av Edward Riedl (M),

2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S),

2017/18:1723 av Karin Enström (M),

2017/18:1759 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2074 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 1,

2017/18:2234 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD),

2017/18:2452 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2701 av Katarina Brännström (M),

2017/18:2733 av Pål Jonson (M),

2017/18:2881 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 17,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 8 och 11,

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 3 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 74 9
SD 0 41 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 0
Totalt 156 44 108 41


4. Gemensamt uppdrag till Tullverket och Polismyndigheten i gränsbevakningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 74 0 9
SD 41 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 1 1 0
Totalt 184 123 1 41


5. Tullverkets möjlighet att genom postspärrar hålla kvar kurirförsändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 6 (M, C, L, KD)

6. Tillämpningen av den nya tullagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 7 (M, C, L, KD)