Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU1

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för rättsväsendet på knappt 22 miljarder kronor. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (11 974 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 057 miljoner kronor) och kriminalvården (3 639 miljoner kronor). Riksdagen godkände även lagändringar som innebär att tingsrätterna, hovrätterna, länsrätterna och kammarrätterna i större utsträckning själva får bestämma om sin organisation. Vidare beslutades om lagändringar som gör det möjligt att förvara omhändertagna berusade personer inom kriminalvården, t.ex. i häkte, och inte endast i polisens lokaler. Även regeringens förslag att avveckla de allmänna advokatbyråerna godkändes. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen: Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med riktlinjer för chefsförsörjningen inom polisen.

Riksdagens beslut: Bifall till res. 6 under mom. 11. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-19
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:JuU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-19, 1998-11-17, 1998-11-10, 1998-11-05

Budgetförslag för rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för rättsväsendet på knappt 22 miljarder kronor. De tyngsta anslagsposterna är polisväsendet (11 974 miljoner kronor), domstolsväsendet (3 057 miljoner kronor) och kriminalvården (3 639 miljoner kronor). Utskottet ställer sig även bakom lagändringar som innebär att tingsrätterna, hovrätterna, länsrätterna och kammarrätterna i större utsträckning själva får bestämma om sin organisation. Vidare föreslås lagändringar som gör det möjligt att förvara omhändertagna berusade personer inom kriminalvården, t.ex. i häkte, och inte endast i polisens lokaler. Utskottet godkänner också regeringens förslag att avveckla de allmänna advokatbyråerna. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen: Regeringen bör göra en samlad översyn av nämndemäns och jurymäns ekonomiska villkor. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med riktlinjer för chefsförsörjningen inom polisen.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-11
4

Beslut

Protokoll med beslut