Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till rättsväsendet för 2004. Totalt fördelas 26,5 miljarder kronor. De största anslagen är polisorganisationen, 14,7 miljarder kronor, följt av kriminalvården, 4,8 miljarder kronor, och domstolsväsendet, 3,9 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-12-05
Justering: 2003-12-04
Betänkande publicerat: 2003-12-10
Trycklov: 2003-12-08
Reservationer 38
Betänkande 2003/04:JUU1

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till rättsväsendet för 2004. Totalt fördelas 26,5 miljarder kronor. De största anslagen är polisorganisationen, 14,7 miljarder kronor, följt av kriminalvården, 4,8 miljarder kronor, och domstolsväsendet, 3,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-15
4

Beslut

Beslut: 2003-12-16
42 förslagspunkter, 37 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju413.

Reservation 1 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c02101
fp43005
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt26751031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 16, 2003/04:Ju260 yrkande 2, 2003/04:Ju292 yrkande 18, 2003/04:Ju327 yrkande 1, 2003/04:Ju333 yrkandena 3, 12 och 13, 2003/04:Ju334 yrkande 2, 2003/04:Ju369 yrkande 1, 2003/04:Ju370 yrkande 18, 2003/04:Ju391 yrkande 3, 2003/04:Ju411 yrkandena 1-4, 7 och 9, 2003/04:Ju417 yrkandena 3-6, 2003/04:Ju425 yrkandena 5 och 7, 2003/04:Ju438 yrkande 1, 2003/04:Ju442, 2003/04:Ju462 yrkandena 1-6, 2003/04:Ju465 yrkandena 4, 5, 17 och 20, 2003/04:Ju466, 2003/04:Ju474 yrkande 2, 2003/04:Ju476 och 2003/04:N346 yrkande 6.

3. Kompetens- och bemötandefrågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkandena 15, 16, 19 och 20, 2003/04:Ju210, 2003/04:Ju226, 2003/04:Ju241, 2003/04:Ju262 yrkandena 3-5, 2003/04:Ju302, 2003/04:Ju310, 2003/04:Ju328 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju329, 2003/04:Ju333 yrkande 7, 2003/04:Ju342, 2003/04:Ju349 yrkande 1, 2003/04:Ju355 yrkande 7, 2003/04:Ju356 yrkandena 2, 7 och 8, 2003/04:Ju369 yrkandena 5 och 6, 2003/04:Ju388, 2003/04:Ju391 yrkande 1, 2003/04:Ju398, 2003/04:Ju412 yrkandena 5 och 6, 2003/04:Ju443 yrkandena 6 och 13, 2003/04:Ju444 yrkandena 2 och 6-8, 2003/04:Ju447 yrkande 4, 2003/04:Ju448 yrkandena 2 och 9, 2003/04:Ju451 yrkande 2, 2003/04:Ju453 yrkandena 12 och 17, 2003/04:Ju456, 2003/04:Ju468, 2003/04:Ju478 yrkandena 9 och 10, 2003/04:Ju479 yrkandena 1, 11, 15 och 21, 2003/04:L319 yrkande 5, 2003/04:L320 yrkande 1, 2003/04:L350 yrkande 13, 2003/04:Sf326 yrkande 14, 2003/04:So272 yrkande 4, 2003/04:So419 yrkande 6, 2003/04:So496 yrkande 3, 2003/04:So504 yrkande 6 och 2003/04:So568 yrkande 21.

4. Decentralisering av polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju299 och 2003/04:Ju333 yrkande 11.

Reservation 2 (c)

5. En effektiv polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju465 yrkande 15.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c21001
fp04305
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt27543031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Resursutnyttjandet inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju355 yrkandena 4 och 5.

7. Samverkan mellan Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju292 yrkande 20 och 2003/04:Ju369 yrkande 19.

Reservation 4 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04906
c02101
fp43005
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt24870031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Sammanslagning av Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju465 yrkande 19.

Reservation 5 (fp)

9. Polisstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju333 yrkande 1, 2003/04:Ju334 yrkande 1, 2003/04:Ju369 yrkande 4 och 2003/04:Ju417 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Ökad antagning till polisutbildningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju230, 2003/04:Ju345, 2003/04:Ju417 yrkande 16 och 2003/04:Ju465 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

11. Ytterligare en polisutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju202, 2003/04:Ju223 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju239, 2003/04:Ju249, 2003/04:Ju311, 2003/04:Ju319, 2003/04:Ju327 yrkande 2, 2003/04:Ju333 yrkande 17, 2003/04:Ju338 yrkande 2 och 2003/04:Ju465 yrkande 6.

Reservation 8 (c, fp)

12. Polis i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju321, 2003/04:Ju333 yrkande 14 och 2003/04:Ju338 yrkande 1.

Reservation 9 (c)

13. Förkortad utryckningstid på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju333 yrkande 15 och 2003/04:Ju364 yrkande 2.

Reservation 10 (c, fp)

14. Mobila polisteam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju364 yrkande 1.

Reservation 11 (m, c, fp)

15. Resursfördelningen mellan myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju201, 2003/04:Ju245, 2003/04:Ju284, 2003/04:Ju317 yrkande 1, 2003/04:Ju339 yrkandena 1-4, 2003/04:T470 yrkande 7 och 2003/04:N341 yrkandena 6 och 7.

16. Nationella insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju292 yrkande 21 och 2003/04:Ju369 yrkande 18.

Reservation 12 (m)

17. Kompensation för EU-toppmötet i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju228.

18. Kostnader vid regeringsbeslutade evenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju212.

Reservation 13 (m, c, fp)

19. Prioriterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju255, 2003/04:Ju290 yrkande 3, 2003/04:Ju407, 2003/04:Ju433, 2003/04:Ju447 yrkande 3 och 2003/04:Ju479 yrkande 12.

Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (c)

20. Sjöpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju274 och 2003/04:Ju333 yrkande 16.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04906
c02101
fp04305
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt175143031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Särskilda enheter mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju348 yrkande 3.

Reservation 17 (c)

22. Särskilda drogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So345 yrkande 19 och 2003/04:So414 yrkande 6.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

23. Ekobrottsmyndighetens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju225 och 2003/04:Ju411 yrkande 6.

Reservation 19 (kd)

24. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K271 yrkande 17, 2003/04:Ju292 yrkande 19, 2003/04:Ju349 yrkande 11 och 2003/04:Ju477 yrkande 4.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

25. Psykiatrisk vård inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju449 yrkande 5 och 2003/04:So637 yrkande 3.

Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (c)

26. Resurser till frivården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju357 yrkande 3, 2003/04:Ju370 yrkande 12 och 2003/04:Ju402 yrkande 1.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

27. Ökat stöd till KRIS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju272.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

28. Anstalts- och häkteskapacitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju298, 2003/04:Ju353, 2003/04:Ju370 yrkande 6, 2003/04:Ju381, 2003/04:Ju416 yrkandena 11 och 28 och 2003/04:Ju425 yrkande 6.

Reservation 25 (m, fp)
Reservation 26 (kd)

29. Kostnadsanalys av kriminalvårdens platsbrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju370 yrkande 5.

Reservation 27 (m, c, fp)

30. Kontroll av narkotika på anstalter och häkten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju295, 2003/04:Ju316 yrkande 3, 2003/04:Ju370 yrkandena 10 och 11 i denna del, 2003/04:Ju416 yrkandena 15, 16 och 18, 2003/04:Ju425 yrkande 4 i denna del och 2003/04:So345 yrkande 3.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

31. Besöksrum med glasruta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju370 yrkande 11 i denna del, 2003/04:Ju416 yrkande 17 och 2003/04:Ju425 yrkande 4 i denna del.

Reservation 29 (m, fp, kd)

32. Disciplinär påföljd för vägran att lämna urinprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju416 yrkande 19.

Reservation 30 (kd)

33. Missbruksbehandling inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju357 yrkande 15, 2003/04:So345 yrkande 16 och 2003/04:So414 yrkandena 9 och 13.

Reservation 31 (m, fp)

34. Brottsförebyggande arbete mot hatbrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju445 yrkande 3 och 2003/04:Ju446 yrkande 4.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

35. Verksamhetsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju453 yrkande 15.

Reservation 33 (kd)

36. Tillskott till Brottsofferfonden genom avdrag på ersättningen till intagen i kriminalvårdsanstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju394 yrkande 2.

Reservation 34 (m, fp)

37. Stöd från Brottsofferfonden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju234, 2003/04:Ju317 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Ju348 yrkande 5 och 2003/04:Ju363 yrkande 3.

Reservation 35 (c, fp)

38. Självrisk vid utbetalning av brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju444 yrkande 10.

Reservation 36 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48106
c20002
fp04305
kd29004
v25005
mp15002
-0000
Totalt27244033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Brottskadeersättning för sakskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L318 yrkande 2.

Reservation 37 (c, fp)

40. Brottsskadeersättning vid arbetsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju214.

41. Förskott på brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju363 yrkande 1, 2003/04:Ju404, 2003/04:Ju453 yrkande 13 och 2003/04:Ju479 yrkande 29.

Reservation 38 (c, fp, kd)

42. Brottsoffermyndighetens prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju279 och 2003/04:Ju439.