Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 31,4 miljarder kronor till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (knappt 17,3 miljarder kronor), domstolarna (knappt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,1 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-23
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-11-28
Trycklov: 2007-11-27
Reservationer 15
bet 2007/08:JuU1

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 31,4 miljarder kronor till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (knappt 17,3 miljarder kronor), domstolarna (knappt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,1 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-05
4

Beslut

Beslut: 2007-12-05
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkandena 31-33, 2007/08:Ju339, 2007/08:Ju394 yrkande 1, 2007/08:Ju402 yrkandena 1, 4-6 och 11 samt 2007/08:Ju435 yrkande 20.

2. Prioritering av arbetet mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju210 yrkandena 2, 4 och 9, 2007/08:Ju216 yrkande 3, 2007/08:Ju356 och 2007/08:Ju400 yrkandena 2, 4 och 9.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp23005
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153146050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Prioritering av arbetet mot sexualbrott mot barn och barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 4, 2007/08:Ju435 yrkande 16 och 2007/08:So407 yrkande 4.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp23005
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153146050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Prioritering av arbetet mot våldsbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju397 yrkande 2.

Reservation 3 (s)

5. Prioritering av arbetet mot människohandel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf241 yrkande 2.

Reservation 4 (mp)

6. Prioritering av arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju424 yrkande 2 och 2007/08:Ju435 yrkande 17.

Reservation 5 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m860011
c24005
fp23005
kd19005
v11803
mp01603
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Prioritering av arbetet mot mäns våld mot kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju402 yrkande 3.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1081120
m870010
c24005
fp22015
kd19005
v10183
mp01603
Totalt261172051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Prioritering av arbetet mot hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 100.

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp22006
kd19005
v00193
mp16003
Totalt1681111951

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Prioriteringar av arbetet mot brott mot HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju398 yrkandena 9 och 10.

Reservation 8 (v, mp)

10. Prioritering av arbetet mot narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So408 yrkande 12 och 2007/08:So444 yrkande 6.

Reservation 9 (v)

11. Prioritering av åtgärder mot illegal spelverksamhet och penningtvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju332 och 2007/08:Ju388.

Reservation 10 (s)

12. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju207, 2007/08:Ju292, 2007/08:Ju355 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Ju384, 2007/08:Ju409 yrkande 3, 2007/08:So386 yrkande 2 och 2007/08:So557 yrkande 4.

13. Resursfördelning inom polisen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju229, 2007/08:Ju235, 2007/08:Ju277, 2007/08:Ju293, 2007/08:Ju342, 2007/08:Ju367 och 2007/08:Ju371.

14. Polisförsörjningen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju206, 2007/08:Ju238, 2007/08:Ju251, 2007/08:Ju286, 2007/08:Ju329, 2007/08:Ju344 yrkande 2, 2007/08:Ju349, 2007/08:Ju379, 2007/08:Ju416 och 2007/08:Ju423.

15. Ekobrottsmyndighetens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju228 och 2007/08:Ju435 yrkande 7.

Reservation 11 (s)

16. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju321 och 2007/08:Ju418.

17. Effektiviteten i domstolsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju435 yrkande 18.

Reservation 12 (s)

18. Handläggningstiderna i miljödomstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju352 och 2007/08:Ju387.

Reservation 13 (s)

19. Regionala projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju294, 2007/08:Ju317, 2007/08:Ju327, 2007/08:Ju353 och 2007/08:Ju372.

Reservation 14 (s)

20. Häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju241 och 2007/08:Ju279.

Reservation 15 (s)

21. Kompetens- och bemötandefrågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So307 yrkande 4, 2007/08:Ju216 yrkande 2, 2007/08:Ju218, 2007/08:Ju224, 2007/08:Ju257 yrkandena 1 och 3, 2007/08:Ju324, 2007/08:Ju336 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju337, 2007/08:Ju359 yrkande 3, 2007/08:Ju392 yrkande 9, 2007/08:Ju397 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju398 yrkandena 7 och 8, 2007/08:Ju400 yrkande 3, 2007/08:Ju401 yrkande 2, 2007/08:Ju402 yrkande 2, 2007/08:Ju410 yrkandena 1 och 9, 2007/08:Ju422, 2007/08:Ju424 yrkande 4, 2007/08:Ju442 yrkande 3, 2007/08:C202 yrkande 4, 2007/08:U304 yrkandena 16 och 20, 2007/08:Sf344 yrkande 19, 2007/08:So294 yrkandena 11, 15 och 16, 2007/08:So335 yrkande 13 och 2007/08:A402 yrkandena 3-5.