Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 39,4 miljarder kronor till rättsväsendet för 2013. De största anslagen är polisorganisationen (drygt 20,5 miljarder kronor), Sveriges Domstolar (drygt 5,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 7,8 miljarder kronor).

Riksdagen godkände också att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015. Syftet är att ge ledningen för myndigheten ett helhetsansvar för all polisverksamhet, med en tydlig kedja av ansvar från ledning ned till lokal nivå.

Riksdagen anser att myndigheterna inom rättsväsendet behöver göra mer för att brottsoffer ska få bättre bemötande och stöd. Brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta gör ett ovärderligt arbete. Riksdagen anser att deras möjligheter att arbeta med frågorna bör stärkas ytterligare. Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med en redovisning av vad myndigheterna gör. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall respektive delvis bifall till motioner om bemötande av och stöd till brottsoffer. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-06
Betänkande publicerat: 2012-12-07
Trycklov: 2012-12-07
Reservationer 50
Betänkande 2012/13:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-27, 2012-11-08, 2012-11-06

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 39,4 miljarder kronor till rättsväsendet för 2013. De största anslagen är polisorganisationen (drygt 20,5 miljarder kronor), Sveriges Domstolar (drygt 5,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 7,8 miljarder kronor).

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015. Syftet är att ge ledningen för myndigheten ett helhetsansvar för all polisverksamhet, med en tydlig kedja av ansvar från ledning ned till lokal nivå.

Ett enigt utskott anser att myndigheterna inom rättsväsendet behöver göra mer för att brottsoffer ska få bättre bemötande och stöd. Brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta gör ett ovärderligt arbete. Utskottet anser att deras möjligheter att arbeta med frågorna bör stärkas ytterligare. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med en redovisning av vad myndigheterna gör. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-17
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
72 förslagspunkter, 57 acklamationer, 15 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:Ju246 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:Ju329 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2012/13:Ju350 av Kent Ekeroth m.fl. (SD),
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 6 och 16,
2012/13:Ju382 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-6,
2012/13:Ju384 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2, 5-8, 10 och 11.

2. Förvärv av företag för att skydda personer och verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv av aktier eller andelar i företag och om kapitaltillskott till företag för att skydda de personer eller den verksamhet som bedrivs vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inom ramen för en särskilt beslutad skyddsidentitet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter samt att besluta om försäljning eller avveckling av företag som har förvärvats i motsvarande syften.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

3. Sammanslagning av polismyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 9.

4. Permanent grupp inom Rikskriminalpolisen mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju240 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 3.

5. Rikskriminalpolisens arbete mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31919011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationell resurs för hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 79.

Reservation 2 (S, V)

7. Skydd för barn mot sexuell exploatering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju391 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP23002
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31819012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Nationell enhet mot s.k. ekoterrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju398 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 2 och 3.

9. Återinför beredskapspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 24.

10. Incitamentsstruktur inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2-4 och
2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (MP)

11. Styrning av polisiära resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 20 och 21.

Reservation 5 (MP)

12. Effektivare polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju233 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 2 och
2012/13:Ju325 av Staffan Anger (M).

13. Tydliga och mätbara mål för polisens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 6 (S, V)

14. Karriärvägar inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 8 och 11.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt188150011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Ökad specialistkompetens inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10.

Reservation 8 (S, MP, V)

16. Rekrytering av externa experter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju233 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 1.

17. Samverkan mellan rättsväsendet och den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 29 och
2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 9 (MP)

18. Obligatorisk personalhandledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 10 (S, MP, V)

19. Tillgänglig polis i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 10 och
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 11 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M105002
MP24001
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt211126012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Närvarande polis i vardagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12,
2012/13:Ju381 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (båda C) och
2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 12 (MP)

21. Fler synliga poliser och lokala poliskontor i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju241 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkande 1.

22. Antagningen till polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju212 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M105002
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31819012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. En ny polisutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,
2012/13:Ju338 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt188150011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Geografisk placering av polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju236 av Annika Eclund (KD),
2012/13:Ju260 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:Ju290 av Olof Lavesson m.fl. (M),
2012/13:Ju319 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (båda M),
2012/13:Ju320 av Margareta B Kjellin (M),
2012/13:Ju338 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Ju347 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) och
2012/13:Ju400 av Cecilia Widegren (M).

25. Utbildning inom polisen, Tullverket och Kustbevakningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju278 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

26. Anställning av miljöbrottsutredare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 15 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107104
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29543011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Åklagartjänster i Skellefteå och Lycksele

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju256 av Katarina Köhler (S).

28. Säkerheten i domstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 32 och 34.

Reservation 16 (MP, V)

29. Domarkappor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju372 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

30. Tingsrättsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 55.

Reservation 17 (S, MP, V)

31. Miljöbrotten till mark- och miljödomstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 18 (V)

32. Centralisering av gruvärenden till förstärkta mark- och miljödomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 19 (V)

33. Handläggningstid i telekom-mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T339 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

34. Kriminalvårdens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 59.

Reservation 20 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt188150011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Tillsyn över Kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 60.

Reservation 21 (S, V)

36. Bemanningen på häkten och anstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 62.

Reservation 22 (S, V)

37. Försäljning av anstaltsplatser till andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju252 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).

38. Häkten i Halmstad och Östersund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju239 av Hans Hoff (S),
2012/13:Ju312 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C) och
2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 23 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M105002
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt186150013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Häkte i Eskilstuna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju297 av Stefan Käll (FP).

40. Ökad information om var brott begås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 24 (MP)

41. Kartläggning av djurrättsaktivism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju337 av Johan Hultberg (M) yrkande 1 och
2012/13:Ju398 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 25 (SD)

42. Bättre statistik om misstänkta och dömdas bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju395 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M105002
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31819012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


43. Utredning om systemhotande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 27 (MP, V)

44. Egen brottskod för fornminnesbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 28 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP23002
FP23001
C22001
SD01901
V17002
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31719013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


45. Sexualbrott mot barn som begåtts utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju240 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 2 och
2012/13:Ju375 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S) yrkande 1.

46. Människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju354 av Mikael Oscarsson (KD).

47. Hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju336 av Anna Steele (FP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 29 (MP, V)

48. Handlingsplan mot grov organiserad brottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 30 (S)

49. Ungdomsbrottslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju241 av Börje Vestlund och Meeri Wasberg (båda S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 31 (S, V)

50. Vardagsbrott och mängdbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju233 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkande 3 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 32 (S, V)

51. Stölder på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju293 av Krister Örnfjäder (S).

Reservation 33 (S, V)

52. Brott som begåtts av djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju231 av Lars-Arne Staxäng (M),
2012/13:Ju326 av Gustav Nilsson (M) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Ju337 av Johan Hultberg (M) yrkande 2 och
2012/13:Ju399 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3.

53. Olovlig tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So581 av Josef Fransson och Erik Almqvist (båda SD) yrkande 1.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31919011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


54. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk290 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkande 4,
2012/13:Ju255 av Stefan Caplan (M),
2012/13:Ju332 av Lars Beckman (M),
2012/13:Ju355 av Mikael Oscarsson (KD) och
2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 3.

55. Ökad kompetens gällande sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju228 av Hans Hoff (S).

Reservation 35 (S, MP, V)

56. Barnkompetens inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju360 av Åsa Lindestam m.fl. (S).

Reservation 36 (S)

57. Kompetens inom familjerätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C243 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 3 och
2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 4.

Reservation 37 (V)

58. Bemötande av och stöd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att förbättra rättsväsendets bemötande av och stöd till brottsoffer.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 44 och
bifaller delvis motion
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 10.

59. Utbildning om våldtäktsoffer inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju295 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 38 (S, V)

60. Utbildning om hbtq-frågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 39 (MP, V)

61. Våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 40 (MP, V)

62. Kompetensutveckling för poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 41 (MP)

63. Diskriminering inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 22-24 och
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 21 och 22.

Reservation 42 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29642011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


64. Utbildning av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 52.

Reservation 43 (S, MP, V)

65. Samordnad utbildning för skötare och kriminalvårdare inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju292 av Pia Nilsson (S).

66. Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 44 (MP, V)

67. Tillgång till djurskyddspolis i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 45 (V)

68. Nationell djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju223 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (båda SD).

Reservation 46 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31919011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


69. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 47 (S, V)

70. Vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju300 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 6,
2012/13:Ju268 av Billy Gustafsson (S),
2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12,
2012/13:Ju294 av Hillevi Larsson (S) och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 22 och 23.

Reservation 48 (S, V)
Reservation 49 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S201064
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD01901
V20161
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1971912211

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


71. Tolkars villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 50 (MP, V)

72. Övriga frågor om kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju301 av Christer Akej (M) och
2012/13:Ju306 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (båda M).