Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2017

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

45,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar, 24,5 miljarder kronor, går till Polismyndigheten. Drygt 8,6 miljarder kronor går till Kriminalvården och Sveriges domstolar får 5,6 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen riktade också elva uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen uppmanas att:

 • se till att tydliga och mätbara mål för polisens verksamhet tas fram
 • göra en översyn av Rekryteringsmyndighetens verksamhet med målsättningen att förbättra rekryteringen till polisutbildningen
 • arbeta för en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet
 • arbeta för en ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
 • utreda och införa en särskild brottskod för brott med hedersmotiv
 • kartlägga brottsutvecklingen över tid och analysera motåtgärder när det gäller angrepp på så kallad blåljuspersonal, alltså polis, räddningstjänst och ambulanspersonal
 • ta fram en samlad strategi för att höja kunskapen i hela rättsväsendet när det gäller IT-relaterad brottslighet
 • arbeta för ökad kompetens inom rättsväsendet när det gäller arbetet mot människohandel med barn
 • stärka polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott
 • se till att polisens återkoppling till brottsutsatta förbättras när det gäller information om brottsutredningen och det stöd som brottsoffer kan få tillgång till
 • säkerställa att samtliga personer i rättsväsendet som hör eller förhör barn har genomgått en särskild utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om tydliga och mätbara mål för polisens verksamhet, en översyn av Rekryteringsmyndigheten, en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet, en ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden, en särskild brottskod för brott med hedersmotiv, statistik om angrepp på s.k. blåljuspersonal, en samlad strategi för att höja kunskapen i hela rättsväsendet när det gäller 15 den it-relaterade brottsligheten, ökad kompetens i arbetet mot människohandel med barn, polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott, polisens återkoppling till brottsutsatta, särskild utbildning för den som hör eller förhör barn. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

126 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-01
Reservationer 54
Betänkande 2017/18:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-23, 2017-10-26

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

45,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar, 24,5 miljarder kronor, går till Polismyndigheten. Drygt 8,6 miljarder kronor går till Kriminalvården och Sveriges domstolar får 5,6 miljarder kronor. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta elva uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen uppmanas att:

 • se till att tydliga och mätbara mål för polisens verksamhet tas fram
 • göra en översyn av Rekryteringsmyndighetens verksamhet med målsättningen att förbättra rekryteringen till polisutbildningen
 • arbeta för en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet
 • arbeta för en ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
 • utreda och införa en särskild brottskod för brott med hedersmotiv
 • kartlägga brottsutvecklingen över tid och analysera motåtgärder när det gäller angrepp på så kallad blåljuspersonal, alltså polis, räddningstjänst och ambulanspersonal
 • ta fram en samlad strategi för att höja kunskapen i hela rättsväsendet när det gäller IT-relaterad brottslighet
 • arbeta för ökad kompetens inom rättsväsendet när det gäller arbetet mot människohandel med barn
 • stärka polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott
 • se till att polisens återkoppling till brottsutsatta förbättras när det gäller information om brottsutredningen och det stöd som brottsoffer kan få tillgång till
 • säkerställa att samtliga personer i rättsväsendet som hör eller förhör barn har genomgått en särskild utbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-05
Debatt i kammaren: 2017-12-06
4

Beslut

Beslut: 2017-12-06
75 förslagspunkter, 70 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 6 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:883 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 1-17,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 4, 6, 8 och 9,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3, 5, 6, 15 och 19,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 2, 3, 7, 8, 33 och 49,

2017/18:3692 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C),

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 4, 7 och 10,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 21,

2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 1-12,

2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L),

2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 16 och 19.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor under 2019-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

2. Arbetet mot människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 43 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 1 (C, KD)

3. Sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1032 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2017/18:2574 av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S),

2017/18:2986 av Sofia Fölster (M) yrkande 1 och

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Vardagsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1969 av Lars Beckman (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 23 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 3 (M, C, KD)

5. Arbetet mot internationella brottsnätverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1350 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 4 (M)

6. Narkotikabrott i särskilt utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

7. Bekämpa narkotikahandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 6 (M)

8. Förskrivning av narkotiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 7 (M)

9. Ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1143 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 42 0 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 290 18 0 41


10. Miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2536 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 9 (KD)

11. Hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

12. Identitetsstölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:330 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 11 (SD, -)

13. Brott mot personuppgiftslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3094 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 12 (KD)

14. Brott mot och av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

15. Hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 13 (V)

16. Övriga frågor om prioritering av arbetet mot olika slags brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1103 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2017/18:1155 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2-4,

2017/18:1341 av Edward Riedl (M),

2017/18:1342 av Edward Riedl (M),

2017/18:1510 av Lars Beckman (M),

2017/18:1526 av Lars Beckman (M),

2017/18:1890 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2281 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:2573 av Håkan Bergman (S) yrkande 1,

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 7,

2017/18:2909 av Åsa Coenraads (M) yrkande 1,

2017/18:3184 av Elisabeth Svantesson (M) och

2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

17. En mer effektiv polisorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 2,

2017/18:1228 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (SD, -)

18. Polismyndighetens överbyråkratisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 42 0 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 291 17 0 41


19. Åtgärder för att säkerställa kvaliteten i polisutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 10
SD 41 1 0 4
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 184 124 0 41


20. Bättre it-system och teknik inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 18 (C)

21. Tydliga och mätbara mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tydliga och mätbara mål för polisens verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

22. Polisiär forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 19 (KD)

23. Fler poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3187 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 10
SD 41 0 0 5
MP 20 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 184 123 0 42


24. Polisens arbetsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 21 (KD)

25. Civilanställda inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 22 (M, C)

26. Fördubbling av insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 23 (M, KD)

27. Polishundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1965 av Lars Beckman (M).

28. Gränspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3.

29. Regional samordning mot våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 24 (L)

30. Polisutbildningens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3403 av Anders Hansson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD),

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 25 (SD, -)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (V)
Reservation 28 (L)

31. Geografisk placering av en ny polisutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1037 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C),

2017/18:1107 av Hans Hoff m.fl. (S),

2017/18:1441 av Jörgen Warborn m.fl. (M),

2017/18:1442 av Cecilie Tenfjord-Toftby m.fl. (M),

2017/18:2193 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2017/18:2267 av Jan Ericson (M),

2017/18:2570 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3187 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

32. Extern tillsyn och utvärdering av polisutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

33. Rekryteringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1156 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3,

2017/18:1397 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkande 1 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 30 (M, C, L, KD)

34. Rekryteringsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en myndighetsöversyn av Rekryteringsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 31 (S, MP, V)

35. Karriärvägar inom Polismyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2187 av Maria Stockhaus (M) och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 32 (L)

36. En lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3377 av Runar Filper (SD) yrkande 1,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2,

bifaller delvis motionerna

2017/18:1156 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2017/18:1269 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1336 av Edward Riedl (M),

2017/18:1924 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:1950 av Sotiris Delis (M),

2017/18:3201 av Saila Quicklund (M) och

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 4 och

avslår motionerna

2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) yrkande 1,

2017/18:792 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2017/18:1156 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 4,

2017/18:1397 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3115 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3377 av Runar Filper (SD) yrkande 2 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 1.

37. Lokalt brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 33 (M, C, L, KD)

38. Kommunal polis m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2404 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 4.

39. Deltidspoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 5 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 34 (M)

40. Polisens samverkan med Försvarsmakten och Hemvärnet m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 23,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 8 och 12 samt

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (KD)

41. Polisens närvaro i brottsutsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om polisens närvaro i brottsutsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

bifaller delvis motion

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2017/18:47 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 4,

2017/18:154 av Said Abdu (L),

2017/18:2127 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2571 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S).

42. Trafikpolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:36 av Aron Modig (KD) yrkande 3,

2017/18:513 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2017/18:714 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2017/18:746 av Krister Örnfjäder (S),

2017/18:989 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:1344 av Edward Riedl (M),

2017/18:1485 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1981 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2490 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 4,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 9 och 48 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 37 (M, SD, KD, -)

43. Fristående myndighet för brottsanmälningar mot poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 38 (V)

44. Tvångsäktenskapsenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 8 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43.

Reservation 39 (C, KD)

45. Våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 40 (KD)

46. Särskild brottskod för brott med hedersmotiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en särskild brottskod för brott med hedersmotiv och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 3 och

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 5.

47. Statistik om gärningspersoners ursprung och nationalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:312 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:891 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:896 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:2272 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3642 av Betty Malmberg (M).

Reservation 41 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 10
SD 0 42 0 4
MP 20 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 2 0 2
Totalt 263 44 0 42


48. Regional redovisning av brottsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1959 av Lars Beckman (M).

49. Statistik om angrepp mot blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om statistik om angrepp mot blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26.

50. Brottskoder för tillgreppsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 42 (M)

51. Särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1.

52. Särskild brottskod för hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 43 (V)

53. Kartläggning av svindeln mot välfärdstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:479 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2.

54. Statistik över vårdnadstvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1525 av Margareta Larsson (-).

55. Polisarbetets meritvärdering vid ansökan om tingstjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 2.

56. Specialdomstol för mark- och miljömål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S).

57. Höjning av avgiften till Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 44 (KD)

58. Kunskaper i teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:753 av Agneta Gille (S).

59. Rättsväsendets kunskap om it-relaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en samlad strategi för att höja kunskapen inom hela rättsväsendet om den it-relaterade brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

bifaller delvis motionerna

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3094 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 3 och

avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 45 (V)

60. Polisers kunskap i beteendevetenskap och psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1766 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (båda M).

61. En nationell djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 2,

2017/18:2078 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2352 av Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD) och

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 5.

Reservation 46 (SD, -)

62. Kompetens i att spåra och förverka brottsvinster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2472 av Finn Bengtsson (M).

63. Förbättrad kunskap om våld i nära relationer och sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2840 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2.

64. Rättsväsendets arbete mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3185 av Elisabeth Svantesson (M),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 56,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19 och

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 47 (M, C, V, L, KD)

65. Människohandel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kompetensen inom rättsväsendet  i arbetet mot människohandel med barn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

66. Rättsväsendets arbete mot hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38 och

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 48 (M, C, L, KD)

67. Polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att stärka polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 7.

68. Polisens arbete med narkotikabrott på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 49 (M, KD)

69. Upprätthållande av en restriktiv narkotikapolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 50 (M)

70. Vägtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 21 och 22.

Reservation 51 (M, KD)

71. Kompetensutveckling och ledarskap inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 52 (KD)

72. Polisens svarstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1156 av Cecilia Widegren (M) yrkande 5 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 53 (M)

73. Polisens återkoppling till brottsutsatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att förbättra polisens återkoppling till brottsutsatta och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17.

74. Särskild utbildning för den som hör eller förhör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om särskild utbildning för den som hör eller förhör barn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

75. Kunskapslyft när det gäller unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 54 (M, KD)