Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 december 2019

Nästa händelse: Justering 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-12-06
bet 2019/20:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11