Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2003

Beslut

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 1,3 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 5 punkterna 1, 2 och 3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-13
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-12-11
Trycklov: 2003-12-09
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:UU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-13, 2003-10-14

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 1,3 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-17
4

Beslut

Beslut: 2003-12-17
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende anslaget 5:6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslaget 5:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslaget för 2004 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 5 punkt 3 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 18, 2003/04:U247 yrkandena 1-5, 2003/04:U287 och 2003/04:U341 yrkande 11.

4. Ett centrum för internationell fredsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U268 yrkande 3 och 2003/04:U341 yrkande 3.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m49006
c20002
fp40107
kd02706
v25005
mp16010
-0000
Totalt27828142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag