Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 1,2 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 5 punkterna 1-3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-25
Trycklov: 2004-11-25
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:UU1

Alla beredningar i utskottet

2004-11-09, 2004-10-28

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 1,2 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-01
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende anslaget 5:2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 130 000 000 kr efter år 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslaget 5:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 5:9 Svenska institutet, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kr efter år 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslagen för 2005 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet angivit, för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen Regeringens förslag i efterföljande tabell.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 5 punkt 3 och avslår motionerna 2004/05:U294 yrkandena 1-5, 2004/05:U325 yrkande 11 och 2004/05:U328.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m603910
c01903
fp31098
kd00276
v25005
mp14003
-0000
Totalt200197555

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ett centrum för internationell fredsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U325 yrkande 3.

Reservation 3 (kd)

5. Uppföljning av utrikespolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U325 yrkande 1.

Reservation 4 (kd)

6. Det internationella samarbetet och dess arbetsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U325 yrkandena 9 och 10.

Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m440011
c19003
fp41007
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt26928052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag