Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,5 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-09
Justering: 2006-11-14
Betänkande publicerat: 2006-12-07
Trycklov: 2006-12-07
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:UU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-09, 2006-11-07

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,5 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-14
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende anslag 5:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007, för ramanslag 5:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under år 2008.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslag 5:11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007, för ramanslag 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor efter 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslagen för 2007 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen Regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 5 punkt 3 och avslår motion 2006/07:U291 yrkande 1.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m840013
c23006
fp19009
kd20004
v14035
mp01108
Totalt26911366

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag