Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositioner om anslag till internationell samverkan. Det innebär drygt två miljarder kronor i anslag för 2013. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2012/13:1 utg.omr. 5 punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-26
Trycklov: 2012-11-26
Reservationer 2
bet 2012/13:UU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-13, 2012-11-06, 2012-10-25

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositioner om anslag till internationell samverkan. Det innebär drygt två miljarder kronor i anslag för 2013. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-06
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 146 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 5 punkt 2 och avslår motionerna
2012/13:U287 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och
2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP01807
FP19005
C22001
SD00191
V16012
KD16003
PP0000
-0000
Totalt262182049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag