Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 1996/97:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1996

Beslut

Utrikesförvaltning och internationell samverkan (UU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan. Besparingarna fram till år 1998 ska ske främst genom minskade kostnader inom utrikesförvaltningen, minskade bidrag till det nordiska samarbetet samt en minskning av de så kallade bidragsanslagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-05
Justering: 1996-11-26
Betänkande 1996/97:UU1

Alla beredningar i utskottet

1996-11-05, 1996-10-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-16
4

Beslut

Beslut: 1996-12-17

Protokoll med beslut