Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1999

Beslut

Anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan (UU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 2 983 miljoner kronor i anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan för år 2000. De största anslagen är utrikesförvaltningen (1 891 miljoner kronor), bidrag till internationella organisationer (442 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (292 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (147 miljoner kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-11-04
Justering: 1999-11-16
Betänkande 1999/2000:UU1

Alla beredningar i utskottet

1999-11-04, 1999-10-28, 1999-10-19, 1999-10-14

Anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 2 983 miljoner kronor i anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan för år 2000. De största anslagen är utrikesförvaltningen (1 891 miljoner kronor), bidrag till internationella organisationer (442 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (292 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (147 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-06
4

Beslut

Beslut: 1999-12-07

Protokoll med beslut