Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2000

Beslut

Anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan (UU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan på totalt 2 908 miljoner kronor för 2001. De största anslagen rör utrikesförvaltningen (1 816 miljoner kronor), bidrag till internationella organisationer (453 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (281 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (149 miljoner kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-21
Trycklov: 2000-11-21
Betänkande 2000/01:UU1

Alla beredningar i utskottet

2000-11-07, 2000-10-24

Anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan på totalt 2 908 miljoner kronor för 2001. De största anslagen rör utrikesförvaltningen (1 816 miljoner kronor), bidrag till internationella organisationer (453 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (281 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (149 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-04
4

Beslut

Beslut: 2000-12-05

Protokoll med beslut