Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1997

Beslut

Internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Internationellt bistånd. Den totala biståndsramen blev 0,7 procent av BNI, vilket motsvarar ca 12,4 miljarder kronor för 1998. Riksdagen stödde regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-11-20
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:UU2

Alla beredningar i utskottet

1997-11-20, 1997-11-18, 1997-10-28, 1997-10-23, 1997-10-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-10
4

Beslut

Beslut: 1997-12-10

Protokoll med beslut