Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2001

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,74 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2002, 0,81 % för 2003 samt 0,86 % plus 200 miljoner kronor för 2004. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI helst till år 2005.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-13
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-11-30
Reservationer 19
Betänkande 2001/02:UU2

Alla beredningar i utskottet

2001-11-13, 2001-10-30, 2001-10-18

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,74 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2002, 0,81 % för 2003 samt 0,86 % plus 200 miljoner kronor för 2004. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI helst till år 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-14
4

Beslut

Beslut: 2001-12-14
126 förslagspunkter, 112 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2002 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2002 anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med utskottets förslag i efterföljande specifikation. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1, volym 4, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, punkterna 3 och 6, samt avslår motionerna 2001/02:U231 yrkandena 29 och 30, 2001/02:U311 yrkande 22 (delvis), 2001/02:U312 yrkande 19, 2001/02:U321, 2001/02:U328 yrkande 17 och 32 samt 38-41, 2001/02:U342 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U345 yrkandena 17, 20 och 24 samt 2001/02:Fi294 yrkande 13.

2. Biståndsramen och enprocentsmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:1, volym 4, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, punkt 1. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:U231 yrkande 28, 2001/02:U311 yrkande 22 (delvis) och 2001/02:U328 yrkande 16. Motionerna 2001/02:U244 samt 2001/02: U328 yrkandena 15 och 36 besvaras med vad utskottet anfört.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m5301711
c15003
fp10114
kd03507
v36007
mp12004
-1010
Totalt231352954

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Biståndet och IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkandena 24 och 25 samt 2001/02:U231 yrkandena 16 och 17 besvarade med vad utskottet anfört.

4. Fattigdomsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkande 27 och 2001/02:U269 yrkande 1 besvarade med vad utskottet anfört.

5. Barnrättsfrågor i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U288 besvarad med vad utskottet anfört.

6. Biståndets inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U300 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

7. Koncentration av biståndet till Afrika och utformningen av biståndet i ulandsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U300 yrkande 11 och 2001/02:U311 yrkande 13 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m0000
c15003
fp12004
kd34206
v36007
mp12004
-1100
Totalt22474051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Målformuleringen i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U300 yrkande 12 besvarad med vad utskottet anfört.

9. Millenniemålen och bekämpningen av fattigdomen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U311 yrkandena 1, 2 och 5 besvarad med vad utskottet anfört.

10. Främjandet av ett kvinnoperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U323 yrkande 16 besvarad med vad utskottet anfört.

11. Demokrati och mänskliga rättigheter i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U231 yrkande 1, 2001/02:U300 yrkande 10 samt 2001/02:U345 yrkande 10 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (fp)

12. Formerna för bistånd till totalitära stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkandena 6 och 7 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 6 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m710010
c01503
fp01204
kd35025
v36007
mp12004
-1100
Totalt26928250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Barnens roll i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 25 besvarad med vad utskottet anfört.

14. Samordningen mellan bistånds- och handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U351 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

15. Biståndet till Somalia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U228 yrkandena 1 och 3 besvarad med vad utskottet anfört.

16. EU:s bistånd till Somalia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U228 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

17. Bistånd till energisektorn i Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U245 besvarad med vad utskottet anfört.

18. Minröjningsprogram i Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U253 besvarad med vad utskottet anfört.

19. EU:s bistånd till Afrikanska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

20. Införandet av en antikorruptionslag i Kenya

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

21. Landsbygdsutveckling och demokrati i Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkandena 3 och 4 besvarad med vad utskottet anfört.

22. Fredsprocessen i Sudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

23. Fredsprocessen i Angola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkande 8 besvarad med vad utskottet anfört.

24. Konfliktlösande organisationer och bekämpning av kriminalitet i afrikanska storstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkandena 9 och 10 besvarad med vad utskottet anfört.

25. Flerpartiväsendet och partiers interna demokrati i u-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

26. Föräldralösa barn och tvångsrekrytering av barn till väpnade trupper i Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkandena 12 och 13 besvarad med vad utskottet anfört.

27. Jordreformer och en hållbar vattenpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U326 yrkandena 14 och 15 besvarad med vad utskottet anfört.

28. Bistånd till undervisningssektorn i Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U296 yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.

29. Bistånd till den demokratiska utvecklingen i Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U296 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

30. Bistånd till energi- och hälsosektorn i Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U296 yrkandena 4 och 5 besvarad med vad utskottet anfört.

31. Bistånd till uppbyggandet av Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 39 besvarad med vad utskottet anfört.

32. Utveckling av läroböcker i Palestina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U330 besvarad med vad utskottet anfört.

33. Aralsjöns ekologiska utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U263 yrkandena 1-5 besvarad med vad utskottet anfört.

34. Miljö- och folkhälsoproblemen i Centralasien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U266 yrkandena 1-7 besvarad med vad utskottet anfört.

35. Ökat stöd till flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U305 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

36. Handikappade i svenskt utvecklingsbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 26 besvarad med vad utskottet anfört.

37. Sammanhållningen av bistånds- och flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 28 besvarad med vad utskottet anfört.

38. Behovet av rent vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkande 9 och 2001/02:U231 yrkande 23 besvarade med vad utskottet anfört.

39. Energiförsörjning och miljövänlig utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkandena 15 och 22 besvarad med vad utskottet anfört.

40. Globala energi- och miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U233 yrkandena 1-3 och 6 besvarad med vad utskottet anfört.

41. Miljösanering i Balkanregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U251 besvarad med vad utskottet anfört.

42. Fattigdom och naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U216 yrkandena 2-4 besvarad med vad utskottet anfört.

43. FN:s miljöprograms arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U323 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

44. Bistånd till norra Irak och irakiska Kurdistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U210 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

45. Fattigdomsbekämpning och katastrofhjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U216 yrkandena 5 och 6 besvarad med vad utskottet anfört.

46. Konflikter och flyktingkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U229 yrkandena 16 och 17 besvarad med vad utskottet anfört.

47. Säkerhetsfrämjande och fredsuppbyggande processer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkandena 2 och 24 besvarad med vad utskottet anfört.

48. OSSE:s verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U283 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 7 (v)

49. En afrikansk säkerhetsordning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U300 yrkande 19 och förklarar motion 2001/02:U311 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 8 (m)

50. Villkoren för fattiga kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkande 9 och 2001/02:U229 yrkande 4 besvarade med vad utskottet anfört.

51. Barns rätt till hälsa och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U306 besvarad med vad utskottet anfört.

52. U-ländernas integrering i världshandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkande 3 och 2001/02:U234 yrkande 7 besvarade med vad utskottet anfört.

53. Regionalt frihandelssamarbete i Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U300 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

54. Livsmedelssäkerhet och ursprungsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U304 yrkandena 17 och 18 besvarad med vad utskottet anfört.

55. Närings- och livsmedelsfrågor i svenskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U229 yrkandena 5 och 6 besvarad med vad utskottet anfört.

56. Samordning av och insyn i EU:s bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U229 yrkande 29 och förklarar motion 2001/02:U229 yrkande 28 besvarad med vad utskotett anfört.

57. EU:s stöd till u-ländernas energipolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U233 yrkande 5 besvarad med vad utskottet anfört.

58. Främjande av handeln mellan EU och uländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U234 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

59. EU:s biståndspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U259 yrkandena 1 och 2 samt förklarar motion 2001/02:U259 yrkandena 3 och 4 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m710010
c15003
fp12004
kd37005
v13507
mp0000
-2000
Totalt25247050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

60. Formerna för EU:s bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U301 yrkandena 25-28, 2001/02:U328 yrkandena 35 och 37 samt 2001/02:K426 yrkande 13 och 14 besvarade med vad utskottet anfört.

61. Reformeringen av EU:s biståndspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 33 besvarad med vad utskottet anfört.

62. Länderval och landramar inom biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U229 yrkande 26 och 2001/02: U311 yrkande 8.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (c)

63. Stöd till fungerande styrelseformer i biståndsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U229 yrkandena 18-20 och 22 besvarad med vad utskottet anfört.

64. Bistånd till partier och partinära organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkande 21, 2001/02:U231 yrkande 9 samt 2001/02:U328 yrkande 11 besvarade med vad utskottet anfört.

65. Bistånd och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkandena 5 och 6 besvarad med vad utskottet anfört.

66. Mänskliga rättigheter och demokratifrämjande projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkandena 7 och 8 besvarad med vad utskottet anfört.

67. Stöd till demokratisering och flerpartisystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 10 besvarad med vad utskottet anfört.

68. Informationsteknik och demokratibistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U231 yrkande 19 samt 2001/02:U328 yrkande 12 besvarade med vad utskottet anfört.

69. Rapportering om demokratiläget i biståndsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U300 yrkande 20 besvarad med vad utskottet anfört.

70. Stöd till minröjningsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:Fö272 yrkandena 1, 3 och 8 besvarad med vad utskottet anfört.

71. Eliminering av kvinnlig könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U204 yrkandena 1 och 3 besvarad med vad utskottet anfört.

72. Stöd till undervisningssektorn även i katastrof- och nödsituationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U229 yrkande 10 besvarad med vad utskottet anfört.

73. Forskning om de fattigas sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 20 besvarad med vad utskottet anfört.

74. Upplysningsverksamhet om familjeplanering och aborter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 27 besvarad med vad utskottet anfört.

75. Utvecklingen av läkemedel och vacciner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U231 yrkande 21, 2001/02:U276 yrkande 3 samt 2001/02:U335 yrkande 13 besvarade med vad utskottet anfört.

76. Slopande av skolavgifter i biståndsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U335 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

77. Stöd till program för att avstå från alkoholproduktion i u-länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:So616 yrkande 4 besvarad med vad utskottet anfört.

78. Prioriteringen av kampen mot hiv/aids i biståndsamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkandena 15 och 16, 2001/02:U229 yrkande 13, 2001/02:U276 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U295 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U311 yrkande 18, 2001/02:U326 yrkande 6, 2001/02:U332 yrkande 6 samt 2001/02:U335 yrkande 12 besvarade med vad utskottet anfört.

79. Tillsättning av en utredning för att sätta in hiv/aids i ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U335 yrkande 2.

Reservation 12 (kd)

80. Resurserna till det globala hiv/aidsarbetet

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U335 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 13 (kd)

81. Upplysningsarbetet kring hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkandena 11, 12 och 15, 2001/02:U328 yrkande 26, 2001/02:U335 yrkande 5 samt 2001/02:So372 yrkande 3 besvarade med vad utskottet anfört.

82. Kvinnor och barn och hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U276 yrkandena 5 och 6, 2001/02:U311 yrkande 20 samt 2001/02:U335 yrkande 4 besvarade med vad utskottet anfört.

83. Kartläggning av barns situation på grund av hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U335 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

84. Bromsmediciner och behandling mot hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkande 14, 2001/02: U326 yrkande 5 samt 2001/02:U335 yrkandena 9 och 10 besvarade med vad utskottet anfört.

85. Uppbyggandet av hälso- och sjukvårdssystem i u-länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U311 yrkandena 6, 17 och 21 samt 2001/02:U335 yrkande 8 besvarade med vad utskottet anfört.

86. Frivilligorganisationernas roll i hiv/aids-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U276 yrkande 4, 2001/02:U311 yrkande 19 samt 2001/02:U335 yrkande 11 besvarade med vad utskottet anfört.

87. Näringslivsutveckling och tillväxt i de fattigaste länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

88. Partnerskap mellan näringsliv och bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkandena 13 och 14 besvarad med vad utskottet anfört.

89. Etiska uppförandekoder på den globala finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U234 yrkandena 10 och 11 besvarad med vad utskottet anfört.

90. Läkemedelsföretag i FN:s regi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U286.

91. Globalt samarbete och rätten till mat för de fattigaste

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U304 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

92. Livsmedelsproduktion, handel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U304 yrkande 4 besvarad med vad utskottet anfört.

93. Globala handelsliberaliseringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U304 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

94. Skuldsättningen av de fattigaste länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U232 och 2001/02:U300 yrkande 6 besvarade med vad utskottet anfört.

95. Skuldavskrivningar för de fattigaste länderna

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U311 yrkandena 10 och 11 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 14 (m)

96. Fattidomsbekämpning och snabb ekonomisk tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U311 yrkande 14 besvarad med vad utskottet anfört.

97. Forskning och hållbar miljöpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U233 yrkande 4 besvarad med vad utskottet anfört.

98. Enskilda organisationers roll i en demokratisk utveckling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U328 yrkande 24 och förklarar motionerna 2001/02:U229 yrkandena 23 och 30 samt 2001/02:U231 yrkande 3 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 15 (fp)

99. Bistånd till Kuba

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U231 yrkande 4.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

100. Samråd med frivilligorganisationerna vid planeringen av biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 25 besvarad med vad utskottet anfört.

101. En ökad andel av biståndet genom frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U311 yrkande 12 besvarad med vad utskottet anfört.

102. Oberoende analyser och utvärderingar av biståndet

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U231 yrkande 27 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

103. Utfästelser under budgetåret 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:1, volym 4, utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, punkt 2.

104. Avvecklingen av det bilaterala biståndet och nedläggningen av Sida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U249 yrkandena 1 och 2.

105. Jämställdhet inom Sida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U258 besvarad med vad utskottet anfört.

106. Reformering av Sida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U267 yrkandena 1 och 2.

107. Krav på konditionalitet i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkandena 13 och 14 besvarad med vad utskottet anfört.

108. Inrättandet av ett civilt och militärt fredscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U351 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

109. Ändringar i Sidas regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:L371 yrkande 48 besvarad med vad utskottet anfört.

110. Inriktingen av det svenska biståndet till Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkandena 13 och 18 besvarad med vad utskottet anfört.

111. Demokratistöd till Vitryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 8 besvarad med vad utskottet anfört.

112. Hälsobistånd till Vitryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U324 besvarad med vad utskottet anfört.

113. Demokratistöd till Central- och Östeuropa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U328 yrkande 30.

Reservation 18 (fp)

114. Demokratistöd inom ramen för EU:s nordliga dimension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U268 yrkande 8 besvarad med vad utskottet anfört.

115. Utvecklingen av ett socialförsäkringssystem i Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

116. Stöd till smittskyddsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkande 10 besvarad med vad utskottet anfört.

117. Barns och kvinnors situation i Centraloch Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U309, 2001/02:U310 samt 2001/02:U312 yrkandena 9 och 11 besvarade med vad utskottet anfört.

118. Barns rätt till skolgång i biståndsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U312 yrkande 8 samt 2001/02:U327 yrkande 6 besvarade med vad utskottet anfört.

119. Ökade insatser för kärnsäkerhet i Barentsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U268 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

120. Behovet av utbyggd infrastruktur på energiområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkande 12 besvarad med vad utskottet anfört.

121. Stöd till främjande av kärnsäkerhet i Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U328 yrkande 31 besvarad med vad utskottet anfört.

122. Vattensamarbete kring Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:MJ337 yrkande 28 samt 2001/02:MJ519 yrkande 11 besvarade med vad utskottet anfört.

123. Upplösning av Östersjömiljarden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U312 yrkande 17.

Reservation 19 (m)

124. Stöd till Östersjöuniversitetet, Baltic University Programme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:Ub423 besvarad med vad utskottet anfört.

125. Utfästelser under budgetåret 2002 för Östoch Centraleuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:1 volym 4 utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, punkt 4.

126. Avsättning för förlustrisker och exportgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:1, volym 4 utgiftsområde 7 Internationellt bistånd utgiftsområde 7, punkt 5.