Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 december 2019

Nästa händelse: Beredning 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-06
bet 2019/20:UU2

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-07
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11