Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1998

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för invandrare och flyktingar på 4 324 miljoner kronor. De största anslagen inom utgiftsområdet är kommunersättningar vid flyktingmottagande (2 184 miljoner kronor), mottagande av asylsökande (875 miljoner kronor), Statens invandrarverk (439 miljoner kronor) samt migrationspolitiska åtgärder (308 miljoner kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:SfU2

Budgetförslag för invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för invandrare och flyktingar på 4 324 miljoner kronor. De största anslagen inom utgiftsområdet är kommunersättningar vid flyktingmottagande (2 184 miljoner kronor), mottagande av asylsökande (875 miljoner kronor), Statens invandrarverk (439 miljoner kronor) samt migrationspolitiska åtgärder (308 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-16
4

Beslut

Beslut: 1998-12-16

Protokoll med beslut