Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1999

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 4 900 miljoner kronor till invandrare och flyktingar för år 2000. De största anslagen är kommunersättningar vid flyktingmottagande (2 301 miljoner kronor), mottagande av asylsökande (1 176 miljoner kronor) och Statens invandrarverk (450 miljoner kronor).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-28
Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:SfU2

Alla beredningar i utskottet

1999-10-28

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 4 900 miljoner kronor till invandrare och flyktingar för år 2000. De största anslagen är kommunersättningar vid flyktingmottagande (2 301 miljoner kronor), mottagande av asylsökande (1 176 miljoner kronor) och Statens invandrarverk (450 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-14
4

Beslut

Beslut: 1999-12-15

Protokoll med beslut