Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Pengar till migration (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 9,9 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2014. Merparten av pengarna går till ersättningar och bostadskostnader (4,9 miljarder kronor) och till Migrationsverket (3,2 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-26
Trycklov: 2013-11-26
Reservationer 18
Betänkande 2013/14:SfU2

Pengar till migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 9,9 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2014. Merparten av pengarna går till ersättningar och bostadskostnader (4,9 miljarder kronor) och till Migrationsverket (3,2 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-04
12 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 197 000 kronor 2015, 32 936 000 kronor 2016 och 32 867 000 kronor 2017.

a) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 197 000 kronor 2015, 32 936 000 kronor 2016 och 32 867 000 kronor 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna
2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
2013/14:Sf342 av David Lång m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M960011
MP18034
FP22002
C21002
SD02000
V10171
KD17002
Totalt276202033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

3. Åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12 och
2013/14:Sf387 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD02000
V00181
KD17002
Totalt280201831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Muntlig förhandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30 och
2013/14:Sf222 av Anders Andersson (KD).

Reservation 6 (V)

5. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 40-42.

Reservation 7 (V)

6. Förstärkt skydd för tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf366 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (båda S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1101010
M960011
MP21004
FP22002
C21002
SD20000
V01801
KD17002
Totalt198119032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Ärendehandläggning och utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 21 och 43,
2013/14:Sf255 av Anders Andersson (KD),
2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 3, 5, 7 och 8,
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 9 och 16 samt
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD20000
V00181
KD17002
Totalt1981021831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Utredning om tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 25 och 26,
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10 och
2013/14:Sf390 av Maria Ferm och Mehmet Kaplan (båda MP) yrkandena 1 och 5.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010210
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD20000
V01801
KD17002
Totalt1981810231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,
2013/14:Sf225 av Yilmaz Kerimo (S),
2013/14:Sf230 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,
2013/14:Sf243 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),
2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 5,
2013/14:Sf304 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (båda S),
2013/14:Sf313 av Markus Wiechel och Carina Herrstedt (båda SD),
2013/14:Sf331 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (båda S),
2013/14:Sf362 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 12-14 och
2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1, 6 och 7.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD00200
V00181
KD17002
Totalt1781023831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C213 av Andreas Carlson (KD) yrkande 2,
2013/14:Sf228 av Roger Haddad (FP),
2013/14:Sf236 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6 och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 16 (V)

11. Övrigt om mottagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf312 av Thoralf Alfsson (SD),
2013/14:Sf326 av Katarina Köhler och Karin Åström (båda S) och
2013/14:Sf356 av David Lång och Josef Fransson (båda SD).

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M970010
MP21004
FP22002
C21002
SD02000
V17002
KD17002
Totalt29720032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Migrationspolitiska åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11 och
2013/14:Sf395 av Abdirizak Waberi (M).

Reservation 18 (V)