Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utgiftsområde 8 Migration

SfUs bet 2015/16:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2015

Beslut

Pengar till migration (SfU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 19,4 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2016. Mest pengar går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande (drygt 12,6 miljarder) och Migrationsverket (drygt 4,6 miljarder).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-30
Reservationer 9
bet 2015/16:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 19,4 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2016. Mest pengar går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande (drygt 12,6 miljarder) och Migrationsverket (drygt 4,6 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-02
Debatt i kammaren: 2015-12-03
4

Beslut

Beslut: 2015-12-03
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:1288 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:2232 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2015/16:3120 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD),

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 19 och 21,

2015/16:1757 av Jan Ericson m.fl. (M),

2015/16:1880 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 4-7,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 2, 3, 23 och 39,

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 7,

2015/16:3166 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP),

2015/16:3182 av Johanna Jönsson m.fl. (C) och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4, 10, 17-19 och 31 samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 8 punkt 2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2017, 58 000 000 kronor 2018 och 67 000 000 kronor 2019-2023.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 8 punkt 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 73 11
SD 0 35 0 13
MP 23 0 0 2
C 5 0 14 3
V 18 0 0 3
L 0 0 18 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 147 35 119 48


2. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2012 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2015/16:2026 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2015/16:2746 av Adam Marttinen (SD),

2015/16:2759 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1-3,

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17,

2015/16:601 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,

2015/16:996 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:1861 av Elin Lundgren (S),

2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 13 och 14.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 1 13
M 0 73 0 11
SD 0 0 35 13
MP 22 0 1 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 3 0 15 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 161 73 66 49


3. Migrationsverkets anläggningsboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 16 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 0 72 0 12
SD 0 36 0 12
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 5 0 13 1
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 164 122 14 49


4. Förbättrad boendekedja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:659 av Roger Haddad (FP) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 7-9.

Reservation 5 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 18 0 55 11
SD 36 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 215 18 69 47


5. Eget boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 17,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:802 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 1,

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 7 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

6. Boende hos enskilda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 10 och 12.

Reservation 8 (SD, KD)

7. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:1879 av Fredrik Schulte (M) och

2015/16:2941 av Paula Bieler (SD).

Reservation 9 (SD)