Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2008. Totalt fördelas cirka 50,8 miljarder kronor. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner, 21 miljarder kronor, och till kostnader för statlig assistansersättning, 16,2 miljarder kronor. Anslaget till tandvårdsförmåner utökas med 2,1 miljarder kronor till 5,3 miljarder. Ökningen ska bekosta en tandvårdsreform för vuxna. Reformen består av dels ett högkostnadsskydd och dels en tandvårdscheck som är tänkt att uppmuntra till regelbundna kontroller. Riksdagen beslutade också om en lagändring som innebär att ungdomar i familjer som får socialbidrag ska kunna arbeta och tjäna upp till en viss gräns utan att det påverkar bidraget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning angående statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 81 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-25
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-06
Trycklov: 2007-12-06
Reservationer 25
Betänkande 2007/08:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2007-10-25

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag om hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2008. Totalt fördelas cirka 50,8 miljarder kronor. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner, 21 miljarder kronor, och till kostnader för statlig assistansersättning, 16,2 miljarder kronor.

Anslaget till tandvårdsförmåner utökas med 2,1 miljarder kronor till 5,3 miljarder. Ökningen ska bekosta en tandvårdsreform för vuxna. Reformen består av dels ett högkostnadsskydd och dels en tandvårdscheck som är tänkt att uppmuntra till regelbundna kontroller.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar om en lagändring som innebär att ungdomar i familjer som får socialbidrag ska kunna arbeta och tjäna upp till en viss gräns utan att det påverkar bidraget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-13
4

Beslut

Beslut: 2007-12-17
39 förslagspunkter, 35 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2008 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 11 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkandena 46-48, 2007/08:Ju392 yrkande 11, 2007/08:So246 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So247, 2007/08:So248, 2007/08:So258, 2007/08:So299, 2007/08:So346, 2007/08:So380 yrkandena 1-3, 2007/08:So428, 2007/08:So450 yrkande 1, 2007/08:So493 yrkandena 1, 2, 4-6, 9 och 16, 2007/08:So525, 2007/08:So558 yrkandena 7, 8, 10 och 20, 2007/08:So565, 2007/08:Ub498 yrkandena 16 och 17 samt 2007/08:A402 yrkandena 8 och 10.

2. Förslag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 9 punkt 1.

3. Förslag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 9 punkt 2 och avslår motion 2007/08:So315.

4. Mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 3 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 45, 2007/08:So450 yrkande 2 och 2007/08:So558 yrkande 5.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

5. Det nationella rådet för vårdpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det nationella rådet för vårdpolitik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 9 punkt 4.

6. Mål för politikområdet Äldrepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Äldrepolitik som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 5 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 44, 2007/08:So450 yrkande 3 och 2007/08:So558 yrkande 9.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

7. Bemyndigande angående ramanslag 14:9 Insatser för vaccinberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 14:9 Insatser för vaccinberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 672 000 000 kr efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 6.

8. Bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kr under 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 7.

9. Bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 530 000 000 kr efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 8.

10. Bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 kr efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 9.

11. Bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtgjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 646 000 000 kr efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 9 punkt 10.

12. Nätverket för läkemedelsepidemiologi (Nepi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So447 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

13. Register för utövare av alternativ- och komplementärmedicin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So244 yrkandena 1-3, 2007/08:So249 och 2007/08:So578.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

14. Hälsofrämjande sjukhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So201 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (mp)

15. Satsningar inom psykiatrin efter 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So493 yrkande 15.

Reservation 9 (mp)

16. Barn- och ungdomspsykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So402 yrkande 5 och 2007/08:So468.

17. Rättspsykiatrins finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So332 och 2007/08:So393.

18. Läkemedelsverkets finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So251 och 2007/08:So493 yrkande 14.

Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s981130
m820015
c22007
fp19009
kd17007
v17014
mp01504
Totalt25516276

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Apotekets försäljning av handelsvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So368.

20. Insatser mot hiv och aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So271 och 2007/08:So479 yrkandena 1-3.

21. Nedläggning av Statens folkhälsoinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So324 och 2007/08:So367.

22. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So328, 2007/08:So335 yrkande 38, 2007/08:So359 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So474 och 2007/08:So576 yrkande 2.

Reservation 11 (v, mp)

23. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So285, 2007/08:So572, 2007/08:Kr204 yrkande 4, 2007/08:Kr246 yrkande 2 och 2007/08:Kr285 yrkande 3.

Reservation 12 (v)

24. Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi230 yrkande 2, 2007/08:So330, 2007/08:So375 yrkandena 1 och 2, 2007/08:So518, 2007/08:So558 yrkande 19 och 2007/08:Kr204 yrkande 3.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099130
m830014
c22007
fp20008
kd17007
v01804
mp01504
Totalt142132174

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Antibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So514 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (s, v, mp)

26. Verksamheten mobilisering mot narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So408 yrkande 1.

Reservation 15 (v)

27. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So241 yrkande 11, 2007/08:So267 och 2007/08:So361.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m840013
c22007
fp20008
kd17007
v01804
mp15004
Totalt25819072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Tolktjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So277 och 2007/08:So279 yrkandena 1 och 2.

29. Bidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 49 i denna del, 2007/08:So432, 2007/08:So493 yrkande 10, 2007/08:So558 yrkande 16 i denna del och 2007/08:So562.

Reservation 17 (s)
Reservation 18 (mp)

30. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So217, 2007/08:So413, 2007/08:So429, 2007/08:So435, 2007/08:So442 och 2007/08:So526.

31. Framställning 2006/07:RRS24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS24 punkterna 1 och 2.

Reservation 19 (s, v)

32. Huvudmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So389 och 2007/08:So575 yrkandena 1 och 2.

33. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So381 yrkande 5 och 2007/08:So423.

Reservation 20 (v)

34. Förebyggande insatser för att undvika sexualbrott samt prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 1, 2007/08:Ju409 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:Ju433 yrkande 16.

Reservation 21 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m840013
c22007
fp20008
kd17007
v01804
mp01504
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Handlingsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju392 yrkandena 10 och 16, 2007/08:Ju433 yrkande 15, 2007/08:So259 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:So566 yrkande 2.

Reservation 22 (s, v, mp)

36. Missbrukssatsningen efter 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 50 och 2007/08:So558 yrkande 14.

Reservation 23 (s)

37. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So229 yrkandena 1 och 2.

38. Sluten ungdomsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju386 yrkande 2.

39. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C300 yrkandena 1-3, 2007/08:C371 yrkande 19, 2007/08:So207, 2007/08:So269, 2007/08:So270, 2007/08:So445, 2007/08:So493 yrkande 8, 2007/08:So523 och 2007/08:So581.

Reservation 24 (s, v)
Reservation 25 (mp)